Category Archives: Mänskliga rättigheter

Riksdagsledamot – rösta NEJ till de våldsamma migrationspolitiska lagförslagen

melilla-fence-golf-course

Vi behöver ha ett ansvarsfullt flyktingmottagande, vi måste kunna ta hand om de som kommer hit. Vi har strukturell bostadsbrist och kan inte ordna boende åt alla, vi har lärarbrist, i synnerhet fattas vi SFI-lärare – vi måste lösa detta innan vi kan ge skydd undan krig, terror och brott mot mänskliga rättigheter.

Vi behöver ha ett ansvarsfullt flyktingmottagande, Sverige kan inte ta emot alla. Genom att sänka våra ambitioner uppmuntrar vi andra EU-länder att ta sitt ansvar. Dessutom måste det vara tydligt för de som flyr för sina liv att det inte är lönt att försöka ta sig till Sverige.

Vi behöver ha ett ansvarsfullt flyktingmottagande, därför säger riksdagen ja till de nya tillfälliga migrationslagarna. Vi politiker i riksdagen ställer oss bakom regeringens förslag, därför att vi är ansvarsfulla politiker och vi har tagit ett helhetsgrepp – de följs av flera andra ansvarsfulla politiska åtgärder såsom att vi trappat upp jakten på papperslösa, vi har byggt ut ”förvaren”, vi har betalt Turkiet 700 miljoner för att säkerställa att människor som flyr för sina liv får klart för sig att de riskerar att mista sina liv, så bäst vore om de stannade där de är och inväntar ”hjälp på plats”.

Så låter de argumenten jag mötts av. Tafatta försök att rationalisera och rättfärdiga det oförlåtliga – att ytterligare försvåra för människor på flykt att nå en trygg plats. Idag riskerar vi att strukturellt legitimera en politik som dödar – om vi röstar igenom regeringens migrationspolitiska lagförslag. Ett förslag som i mina ögon kommer att leda till att det politiska våldet i Sverige ökar.

Varenda båt som kapsejsar och dränker barn och vuxna, varenda båt som skickats tillbaka utan att människor fått chans att söka asyl, var enda gång våra barn tvingas gömma sig under tåg för att nå Europa är ett medmänskligt misslyckande för oss. Kom ihåg att båtar som punkteras av turkiska gränsvakter och människor som skjuts ihjäl av de samma – finansieras med våra skattepengar.

De finns för att vi betalt för att ha dem där!

Inget av det kan du någonsin rättfärdiga under parollen: ”Ett ansvarsfullt flyktingmottagande”.

 

 

 

 

 

 

NATO

EN TROVÄRDIG FEMINISTISK SÄKERHETSPOLITIK SÄGER NEJ TILL VÄRDLANDSAVTAL MED NATO!

Igår höll vi en manifestation mot ett värdlandsavtal med NATO på Gutsav Adlfs torg i Malmö. Ett stort tack till; Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Malmö Lund; Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Malmö/Lund; Kvinnor (och män) för fred, Skåne; Föreningen Nej till Nato! Helsingborg; ABF i Malmö; Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Lund; Feministiskt Initiativ Malmö; Vänsterpartiet Malmö som fick det att hända!

Här är mitt tal: För mig känns det otroligt viktigt att kunna få stå här idag och prata om värdlandsavtalet med er alla. Vi står inför en situation där riksdagen den 25 maj kommer att ha en omröstning i frågan – utan att vi haft en ordentlig folklig diskussion. Detta i en demokrati som haft stor framgång med sin alliansfrihet och med en regering som kallar sig själv för feministisk!

NATO är en militärallians, som bygger på en föråldrad idé om att säkerhet kan skapas genom hot om våld och att nationalstaten behöver försvaras, från vad? Faktum är att få krig utkämpas numera mellan stater med deras militär. Detta för att vi under lång tid byggt upp ett ömsesidigt beroende nationer emellan – det är helt enkelt är osannolikt att länder som har ekonomiska relationer går i krig med varandra. Men trots att EU är beroende av ryskt gas – pratar vi än idag om att “ryssen kommer” och använder det som ett argument för att gå med i militäralliansen NATO.

Som feminist menar jag att idéen om ett militärt försvar knappast hör hemma i ett modern samhälle – idéen om att skapa fred genom militära medel hör till det förflutna – idag ligger världssamfundets fokus på långsiktiga åtgärder som ska öka enskilda individers trygghet och mänskliga rättigheter. Diskussioner om ett militärt försvar och föreställningar där andra stater utgör ett säkerhetshot mot nationen tar uppmärksamhet i från de verkliga säkerhetshoten vi står inför: som kimatförändringar, kapitalismens rovdrift, fattigdom och våld i nära relationer för att nämna några exempel.

Internationella fredsrörelser och FN förespråkar feministiska alternativ för att skapa och upprätthålla fred i konfliktdrabbade områden. FN uppmanar sina medlemsstater att aktivt motverka sånt som vi vet leder till väpnade konflikter – så som globalt ojämna resursfördelningar, fattigdom, ojämlikhet och förtryck. För mig är det självklart att säkerhetspolitik handlar om att tillgodose mänskliga rättigheter, skapa social trygghet och verka för ömsesidig och gemensam säkerhet – globalt.

Därför måste vi kräva en säkerhetspolitik som bygger på att globalt utrota fattigdom, som ökar jämställdhet och flickors och kvinnors möjlighet att delta i och utforma sina samhällen och avsätta resurser för att utrota mäns våld mot kvinnor – som skördat fler liv än första och andra världskriget tillsammans.

En trovärdig feministisk säkerhetspolitik tar avstånd från ett tänk som säger att säkerhetspolitik handlar om militär upprustning, kärnvapen och hot om våld. Som feminister måste vi ifrågasätta logiken bakom att bevara eller uppnå fred genom militära medel.

Konflikter kan aldrig lösas med våld. När våld används, bombas städer och länder sönder och samman. Människor – civila som soldater dör eller skadas för livet. När våld används blir kvinnor och barn särskilt drabbade. Kvinnors kroppar används i krigsföring och traumat lever kvar i generationer.

Det är genom feministiskt fredsarbete snarare än att avsätta mer resurser för att positionera oss i den militära kapprustningen – som vi skapar säkerhet! Precis som mörker aldrig kan driva bort mörker – kan våld aldrig driva bort våld.

Om värdlandsavtalet röstas igenom tar Sverige ett stort kliv i fel riktning, avtalet leder till att Sverige som värdland ökar militäralliansen Natos resurser. Ett värdlandsavtal är knappast utveckling utan ett steg i att veckla in oss i något som lär bli väldigt svårt att ta oss ur.

Vill vi medverka till att flytta fram maktpositioner för män på bekostnad av kvinnor, som drabbas hårdast i väpnade konflikter? Vill vi ge Nato fler möjliga baser i Sverige? Vill vi underlätta svensk medverkan i Nato-insatser utomlands? Vill vi ha ökad militär närvaro i Sverige i form av stationerade NATO- trupper och militär utrustning? Är vi beredda att förvara kärnvapen i våra svenska kommuner? Det är dessa frågor vi behöver få en folklig diskussion kring innan riksdagen röstar om förslaget den 25:e maj

Eftersom ett värdlandsavtal går emot allt vad jag precis sagt om min syn på säkerhet och hållbar utveckling säger jag och Feministiskt initiativ nej till värdlandsavtalet med NATO!

Bild: Toktam Jahangiry

2016

En tillbakablick på mitt politiska och aktivistiska år 2015

2015 har varit ett intensivt politiskt år för mig och jag bär med mig många nya erfarenheter i bagaget.

Det har blivit uppenbart varför Fi behövs i de parlamentariska rummen. Vi bidrar med många viktiga kunskaper inom områden som antinationalism,antirasism, icke-diskriminering, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 2015 har påkallat allas vårt engagemang. Civilsamhället har visat framfötterna i medmänsklighet och aktivism medan regeringen fått en ryggrad i julklapp, det säger allt!

Personligen har jag varit involverad i tretton debattartiklar varav nio handlat om den romska kampen och den djupt rotade svenska rasismen riktad mot romer. Jag har deltagit och anordnat ett otaliga manifestationer under året – för de romska EU-medborgarnas rättigheter i Sverige, Pride, för återuppbyggnaden av Kobane, för att stoppa mäns våld mot kvinnor, för en migrationspolitik som respekterar mänskliga rättigheter och en värld utan gränser! Jag har skrivit, lagt och debatterat motioner i Malmö KF. Delar med mig av en liten tidslinje av året som gått och hur jag verkat.

Den 25 februari deltog i paneldebatten RGRA- Rörelsen Gatans Röst & Ansikte – 10 års konferens på Malmö Högskola.

Den 8:e mars höll jag mitt första tal på Internationella kvinnodagen på Gustav Adolfs Torg i Malmö.

Den 21 mars, på FN:s dag för avskaffande av rasdiskriminering anordnade jag ett för Malmö unikt samtal där stadens ansvariga politiker och fattiga romska EU-medborgare fick sammanstråla för dialog.

Den 25 mars la jag en motion i Malmö KF om Myndighetsutövning fri från Diskriminering – en motion som jag skrev tillsammans med Jonna Böhler, Fi Malmö – för att få Malmö stad att beakta sina egna riktlinjer och följa socialtjänstlagen och konventionerna för mänskliga rättigheter.

Den 25 mars la jag i samband med en enkel fråga en motion om att avskaffa könskodning i samband med förtroendeuppdrag och tjänstgöring i Malmö Stad. Dvs ersätta ”tjänsteman” med ”tjänsteperson” t ex. Motionen skrevs tillsammans med Fi Kultur och Fritids skuggrupp.

I mars blev jag även vald att företräda Fi på ett grönt mandat i samband med att Miljöpartiet gav en av sina ersättarplatser till Feministiskt Initiativ i beredningen för socialpolitik och individomsorg. Där bidrar jag med FI:s perspektiv för mänskliga rättigheter, antirasism och feminism i de frågor som lyfts i beredningen.

Den 30 mars anordnade jag en manifestation för att Malmö stad skulle ordna säkra sovplatser för de romska EU-medborgare som sov oskyddat uti i stadens parker och därför blivit utsatta för hatbrott.

Den 31 mars deltog jag i en paneldebatt på Inkonst på temat FRIHET, JÄMLIKHET, BASINKOMST.

I slutet av maj la Fi Malmö sin första skuggbudget – väldigt stolt över oss!

Den 12 maj deltog jag i en paneldebatt om skolsituationen i Rosengård.

Den 30 maj bjöd den nyetablerade föreningen”Hand i Hand” in till debatt angående de nyanlända barnens utbildning och skolgång.

Den 9 juni deltog jag i en paneldebatt om Tillgänglighet anordnad av KFUM, Malmö.

Den 11 juni gästade Mona Sahlin i egenskap av nationell samordnare för frågor om radikalisering och extremism den socialpolitiska beredningen i SKL.

Den 11 juni gästade även Martin Valfridsson den socialpolitiska beredningen i SKL. Där gavs jag tillfälle att prata med juristen som ansvarat för de nationella direktiven för utsatta EU-medborgare, direktiv som lämnar mycket kvar att önska.

Den 12-13 september var jag i Norrköping och företräde Fi Malmö under Fi Kommundagar.

Den 11 – 19 oktober representerade jag Fi i en internationell delegation som var inbjudna till den statslösa autonomin Rojava för att delta i New World Summits invigning av folkets parlament som de byggt. Jag bidrog med en föreläsning om jämställdhet och social ekologi.

Den 16 oktober valdes jag till socialpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, nationellt.

I november beslöt Malmö stad att slutligen vräka de boende på Sorgenfri från den omdiskuterade boplatsen. Manifestationerna var massiva och kritiken från organisationer som bevakar mänskliga rättigheter likaså. Trots detta fullföljde Malmöstad sin regelvidriga plan.

Den 6 november kom Soraya Post till Malmö för att stötta den romska kampen. tillsammans höll vi ett samtal vid Stadshuset.

13-15 november medverkade jag på Svenska Freds inspirationshelg. På programmet hade vi om svensk vapenexport, Nato, samtal med biståndsministerns politiska sakkunniga om regeringens utrikespolitik, fredsjournalistik och hur man sätter igång kampanjer och engagerar fler i fred och rättvisa.

Den 17 november deltog jag i en blixtdebatt på Moriskan som bland annat gästades av Tomas Hammarberg, ordförande i regeringstillsatta Kommissionen mot antiziganism och expert inom området mänskliga rättigheter.

Den 19 november, mitt under pågående manifestationer utanför Stadshuset kom min motion om Myndighetsutövning fri från diskriminering upp. Tajmingen kunde inte varit bättre! Det blev långa diskussioner i KF, det var en fråga som behövde lyftas inte allra minst med tanke på den massiva okunskapen kring mänskliga rättigheter i Malmö stad.

Det har onekligen varit ett intensivt och intressant år. Jag bär med mig att arbetet  bara börjat med tanke på det skarpa läget i landet med nazister i riksdagen, normalisering av rasismen och våra stängda gränser. Vilar upp mig just nu – snart kavlar jag upp ärmarna igen!

Jag hämtar min kraft i att vi är många som outtröttligt verkar för en fredlig och jämlik värld, att vi är många som ser att en annan värld är möjlig!

Tillsammans kan vi göra 2016 till ett fantastiskt år – behoven är stora men möjligheterna oändliga och kraften i vår vilja enorm!

Med övermycket kärlek,

Katerin

Sverige + Saudiarabien= SANT

Amnesty international försöker just nu få den palestinske poeten Ashraf Fayadh som hålls fängslad i Saudiarabien skonad från sitt dödsstraff!Länken jag delar handlar om lägesrapporten i Saudiarabien. - Särskild anti-terrordomstol som utdömer dödsstraff. OBS: ny lag likställer kritik mot regeringen och andra fredliga aktiviteter med terrorism.- Tortyr av fångar är vanligt förekommande.

-Domstolar dömer åtalade personer efter “erkännanden” som tvingats fram genom tortyr. Flertalet av dem döms till spöstraff.

-Kvinnor drabbas av diskriminering i såväl lagstiftning som praxis, och skyddas inte tillräckligt mot sexuellt och annat våld – trots att en ny lag kriminaliserar våld i hemmet.

-Myndigheterna använde dödsstraffet i stor omfattning och dussintals offentliga avrättningar utfördes.

Det inns inte en chans i världen att Sverige kan låtsas som att vi inte känner till läget i Saudiarabien. Så sent som i mars i år skapade vår utrikesminister Margot Wallström rubriker då hennes tal inför Arabförbundet i Kairo stoppades. Anledningen var att Saudiarabien blivit kränkta av att Wallström valt att synliggöra landets brist på demokrati och mänskliga rättigheter.
Relationerna mellan Saudiarabien och Sverige blev anspända.

Då var vi många som hoppades på att detta skulle vara början till ett nytt förhållningssätt gentemot saudierna. Början till avvecklingen av den minst sagt tvivelaktiga affärsförbindelsen nationerna emellan. Sverige som länge advocerat fred, säkerhet och mänskliga rättigheter inför världen men i praktiken upprätthåller konflikter, instabilitet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna hade här en ypperlig chans att ta steget mot ett tillfrisknande. Ett steg mot att sluta sälja vapen till diktaturer.

Men icke!

Svenskt näringsliv vände sig till regeringen och uttrycket stor oro över konsekvenserna som Margot Wallströms utspel haft för deras tvivelaktiga affärsförbindelser. Så efter påtryckningar från Svenskt näringsliv agerar vår så kallade feministiska regerings Näringsdepartement enligt följande:

- Oktober 2015 upprättades ett nytt affärsråd mellan Sverige och Saudiarabien. (”Näringsdepartementet närvarar när ett affärsråd med Saudiarabien upprättas” Regeringen.se 6/10 2015)

- Delegationen ledd av Näringsdepartamentet åkte ner för att ”tina upp” förbindelserna bestod av 27 företagsledare från bl.a. ABB, Atlas Copco, Diaverum, EF Education, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Sweco, Tetra Pak och Volvo Bus. Däribland Dennis Jönsson (Tetra Pak), Marcus Wallenberg (SEB), Peje Emilsson (Kunskapsskolan).

- Syftet är att rådet ytterligare ska stärka relationerna efter den diplomatiska krisen tidigare i år. ”Det här är ett sätt att fördjupa affärsrelationerna mellan saudiskt och svenskt näringsliv”, Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. (SVENSK-SAUDISKT AFFÄRSRÅD UPPRÄTTAT chamber.se 6/10 2015)

- Vi tror att handel mellan länder skapar större ömsesidig förståelse för olika kulturer och styrelseskick. Affärsrådet kan vara en sådan positiv plattform för dialog, säger SEB:s ordförande Marcus Wallenberg. (SVENSK-SAUDISKT AFFÄRSRÅD UPPRÄTTAT. Chamber.se 6/10 2015).

Marcus Wallenberg VD för SEB svamlar om ”större förståelse för olika kulturer och styrelseskick”, så cyniskt!

Det här är endast möjligt i en värld där ekonomiska intressen är överordnade mänskliga rättigheter!

Människor som upprörs över regeringens beslut om TUT, ovetenskapliga åldersbestämmande av barn måste se hur dessa beslut hänger samman med en hel drös andra INHUMANA beslut.

Den nuvarande så kallade feministiska regeringen drar vanära över feminismen. Jag vill bestämt be er sluta kalla er själva för feminister, ni är och förblir exploaterande patriarkala kapitalister som är beroende av över- och underordning av människor för att kunna fortsätta härska!
# inteminregering