Feminism i Sverige


Under veckan som varit har Feministiskt initiativ i Lund anordnat en feministveckan som förspel och pepp inför den Internationella Kvinnodagen den 8:e mars.

De har bland annat anordnat filmvisning och olika  feministiska seminarier och workshops.

Själv var jag inbjuden att föreläsa kring feminism och makt utifrån temat tillgänglighet. Det var en skara på 15 personer som kom till kvällens föreläsning. Publiken var ung, engagerad och könsfördelningen utifrån biologiskt kön var 50/50.

Jag började min föreläsning med en väldigt provocerande radiointervju med Paolo Robert, där han svarar på Hanna Dahls fråga ”Hur ställer du dig till feminism?”

I intervjun väljer han att beskriva abstrakta queerteorier och teorier för hur kön konstrueras, som motiv för att ta avstånd från feminismen. Jag lyfter Paolo Roberto eftersom jag håller med honom om att den offentliga debatten kring feminismen i Sverige länge “ägts” av en vit akademisk medelklass och i att den kräver en viss akademisk förförståelse och ett visst språk.

Jag vill lyfta vikten av att vi pratar om feminism på ren svenska.

Utifrån temat tillgänglighet vill jag uppmana alla att utifrån sig själv fundera över hur en för fram sitt feministiska budskap och vilka en når med sättet en för fram den på. Ibland kan det känns lite skönt för självkänslan att raljera, men ska det ske på bekostnad av att en alienerar den man vill ”frälsa”?

Jag sprider detta för att en av mina allra käraste vänner, Magda bad mig att prata om dessa saker på ett sätt som hon kunde förstå. Magda är polsk, hon är lärare och mycket intelligent. Och om patriarkatet, könsnormer och maktstrukturer är för jobbiga för henne att ta in, fast hon gärna vill förstå så får jag anpassa mig till detta. Det är den här tillgängligheten jag är ute efter, en tillgänglighet som möjliggör inkludering.

Vidare tittade vi på våra förtroendevalda, hur representationen i Sverige ser ut och hur representativ den egentligen är. Vi diskuterade vad det innebär att vara politiker och vad en politiker egentligen är. Vi lyfte även temat makt i relation till begreppen demokrati och intersektionalitet.

För mig var själva formatet nytt och det var en intressant utmaning att hålla i en hel föreläsning.

Jag tackar Fi Lund för deras fantastiskt insats, att bjuda på en hel feministisk vecka och för att jag fick vara en del av den.

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,