Antifascism är alltid självförsvar!

Vreden och sorgen efter attacken i Limhamn är stor. Vi i Malmö var snabba att mobilisera välbesökta demonstrationer, den första redan dagen efter händelsen.

Vi kommer att fortsätta göra våra röster hörda om vad som hände i Limhamn. Händelser som är ovärdiga en demokrati. Yttrandefrihet är en frihet under ansvar. För de krafter som vill motverka allas lika värde och sprida hatpropaganda är det samhällets skyldighet att stå upp för och försvar de som hatet och föraktet riktas mot. Polisen måste ta hänsyn till lagen om mot hets mot folkgrupp och neka nazister demonstrationsrätt. Därför samlas vi på fredag (29/8) utanför polishuset för att än en gång framföra våra krav.

Vi i Feministiskt initiativ tar avstånd från all form av våld och vi är kritiska till Malmöpolisens agerande under demonstrationen i lördags. Det har knappt hunnit gå ett halvår sen feminister och antirasister i Malmö blev knivhuggna och svårt skadade av nazister från Svenskarnas Parti, på internationella kvinnodagen. En händelse som mobiliserade över 10 000 människor i Malmö att stå upp mot fascism och rasism – över 10 000 människor samlades för att värna om allas lika värde. Därför är det ofattbart att polisen knappt ett halvår senare beviljade Svenskarnas Parti att manifestera sitt hat offentligt på Malmös gator.

Vi ska ha helt klart för oss att All frihet innebär ansvar. Detta gäller även yttrande- och mötesfriheten. Vi förväntas som medborgare att axla detta ansvar genom att i handling och ord respekterar allas lika värda.

Därför har vi i Sverige en lag som ska upprätthålla respekten för allas lika värde – när enskilda individer eller grupper har svårt att förvalta denna frihet och offentligt avser sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Den heter lagen om hets mot folkgrupp och är ett hatbrott. Den utgör undantaget från den enskildes rätt att demonstrera enligt regeringsformen. Tyvärr har lagen i praktiken helt förlorat sitt syfte eftersom polisen ändå väljer att ge utrymme åt nazistisk propaganda.

När människor har svårt att förvalta denna frihet – har polisen ett synnerligt stort ansvar att förvalta och utöva den makt de har med respekt för allas lika värde. I regeringsformen står det att: All offentlig makt ska utövas utifrån respekt för allas lika värde. En gång till: All OFFENTLIG makt ska utövas med respekt för ALLAS lika värde. Därför anser vi att det är rimligt att kräva av polisen att avslå mötestillstånd för enskilda eller grupper som uttrycker hat och förakt för en eller flera utpekade folkgrupper

Att bevilja dessa grupper mötestillstånd är en del av den normalisering av rasism, nazism och fascism som vi har sett under en längre tid, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Nazismen och rasismen vinner mark och de som betalar priset är VI som är föremål för deras hat och VI som demonstrerar emot. Vi kan inte bara se på när nazismen blir rumsren samtidigt som kampen för människovärdet bemöts som om den vore brottslig.

Lördagens händelser är TYVÄRR inget isolerat fenomen. I våras såg jag ett youtubeklipp där Malmöpolisen gav sig på en pojke i fjortonårsåldern i Kirseberg, Malmö, under en SD- manifestation den 14 maj. Enligt ett vittne som valde att polisanmäla händelsen ska polisen sagt: ”Han ska vara glad att han kom undan”. Bara några veckor senare gav sig Malmöpolisen åter på och använde övervåld mot en minderårig fredlig demonstrant under en SD- manifestation i Malmö. Strax efter händelsen träffade jag 16-åringen som blivit utsatt för polisens våld. Han hade sår på ansikte och kropp som vittnade om det polisvåld han utsatts för.

Feministiskt initiativ anser att vi behöver ett rättsväsende som står upp för alla människors lika värde. Lagen om hets mot folkgrupp behöver skärpas men framför allt börja tillämpas!

När poliser begår eller misstänks för att ha begått brott i tjänsten -måste dessa utredas ordentligt. Feministiskt initiativ vill att det inrättas en helt fristående organisation för utredning av brott där poliser är misstänkta gärningsmän.

En myndighet med så mycket makt måste också kunna axla ansvaret det medför. En bra början är att utöva makt med respekt för ALLAS lika värde. Bland annat genom att avslå mötestillstånd till de krafter som vill sprida hatisk och människofientlig propaganda.

Jag är otroligt tacksam över att så många människor axlar sitt ansvar och förvaltar sina fri- och rättigheter så väl. Att bryta tystnaden och stå upp för allas lika värde är vår plikt i en tid där rasism och fascism breder ut sig – Antifascism är alltid självförsvar!