Feministiskt initiativ får 1575 nya medlemmar på 3 dagar!

rasisterna

Jag har sagt det förr och jag säger det igen!

Supervalåret 2014 skrivs det feministisk historia i Sverige!

På tre dagar har vi i Feministiskt initativ fått en enorm tillströmning nya medlemmar.

Jag blev intervjuad av Radio P4 Malmöhus, de undrade vad jag tänkte detta berodde på.

Jag tänker att det är en hel del olika faktorer som samverkar.

Dels tänker jag att händelserna i Kärrtorp som ledde till den massiva antirasistiska demonstration där över 16.000 person slöt upp är en del rörelsen. Med tanke på att vi har ett rasistiskt parti i riksdagen har det blivit en parlamentarisk angelägenhet att få ut rasisterna!

Antirasismen är en fråga där vi i Fi är väldigt tydliga med vår avsikter!

En av våra paroller är ju faktiskt ”Ut med rasisterna och in med feministerna”!

Den senaste tidens våldtäktsdomar kan tänkas vara ytterligare en faktor.

Kvinnors rätt till sin kroppsliga integritet har väldigt tydligt underminerats i och med dessa domar. Detta påkallar allmänhetens uppmärksamhet. Domarna står ju för något! När ett nej, som av gärningsmannen uppfattats som ett nej men tolkats som ett Ja, visar rätt tydligt vem som äger tolkningsföreträde i frågan.

I synnerhet när argumentet dessutom håller vid rättslig prövning.

Detta anser i alla fall jag är en ganska kraftig signal till oss alla om att något är väldigt fel i systemet.

Vad detta sen beror på och hur lösningen skall se ut är nästa steg i processen. I den analysen hoppas jag att feminismen kommer att få spela en framträdande roll.

Abortmotståndarnas frammarsch i Europa är ytterligare en faktor som sätter kvinnors självbestämmande över sina kroppar ur spel. Tendenserna vi ser är ett nederlag för feminismen och kvinnorättsfrågor och en tänkbar anledning till att människor börjar mobilisera sig.

Det är inte längre vissa gruppers önsketänkande utan konkreta parlamentariska förslag! det är skarpt läge!

Belinda Olssons Fittstim – Min kamp har ju verkligen rört om i den feministiska grytan. Programmet upprörde många, redan INNAN sändning!

Det verkar som Belindas självrannsakan provocerade fram ett konkret, personligt ställningstagande hos tittare runt om i landet.

Jag tänker att många med mig är trötta på att våra förtroendevalda blundar för de orättvisorna som möter många av oss i dagens Sverige. Att sätta på sig de feministiska glasögonen är att ställa in skärpan och se de orättvisor som idag manifesterar sig och kräva verkliga lösningar dvs andra lösningar än de vi hitintills tillämpat, eftersom de uppenbarligen ej längre fungerar. Om de ens någonsin gjort det vill säga! Runt om i Sverige mobiliserar sig människor, människor som vill att de mänskliga rättigheterna skall respekteras och efterlevas i Sverige. Människor som säger att “Det får vara nog nu!”

Tags: , , , ,