FRA

fralaw

Det här är så sjukt att detta ens kunde födas i en demokrati och än mindre få fotfäste i en demokratisk stat.

Jag är av åsikten att det saknas ursäkter för att avlyssna befolkningen, däremot finns det anledning att lyssna PÅ folket!

Lägger pengarna där istället!

Jag vill se pengar läggas på ett system som möjliggör införandet och utvecklingen av direktdemokratiska verktyg, NU!
Gapet mellan förtroendevalda och de dessa representerar ökar! Detta är den farligaste klyftan anser i alla fall jag. Alla andra samhällsklyftor är underordnad denna!

I en stat där de förtroendevald så kallade “politiker” blir allt mer verklighetsfrånvända är det av yttersta vikt att vi utvecklar system som möjliggör för medborgarna att vara med i beslutsprocesserna. Ta tillbaka makten dit där den hör hemma – hos folket!

Här är en länk till justitieminister Asks dystopiska vision för Sverige!

Tags: , , ,