Riksdagsledamot – rösta NEJ till de våldsamma migrationspolitiska lagförslagen

melilla-fence-golf-course

Vi behöver ha ett ansvarsfullt flyktingmottagande, vi måste kunna ta hand om de som kommer hit. Vi har strukturell bostadsbrist och kan inte ordna boende åt alla, vi har lärarbrist, i synnerhet fattas vi SFI-lärare – vi måste lösa detta innan vi kan ge skydd undan krig, terror och brott mot mänskliga rättigheter.

Vi behöver ha ett ansvarsfullt flyktingmottagande, Sverige kan inte ta emot alla. Genom att sänka våra ambitioner uppmuntrar vi andra EU-länder att ta sitt ansvar. Dessutom måste det vara tydligt för de som flyr för sina liv att det inte är lönt att försöka ta sig till Sverige.

Vi behöver ha ett ansvarsfullt flyktingmottagande, därför säger riksdagen ja till de nya tillfälliga migrationslagarna. Vi politiker i riksdagen ställer oss bakom regeringens förslag, därför att vi är ansvarsfulla politiker och vi har tagit ett helhetsgrepp – de följs av flera andra ansvarsfulla politiska åtgärder såsom att vi trappat upp jakten på papperslösa, vi har byggt ut “förvaren”, vi har betalt Turkiet 700 miljoner för att säkerställa att människor som flyr för sina liv får klart för sig att de riskerar att mista sina liv, så bäst vore om de stannade där de är och inväntar ”hjälp på plats”.

Så låter de argumenten jag mötts av. Tafatta försök att rationalisera och rättfärdiga det oförlåtliga – att ytterligare försvåra för människor på flykt att nå en trygg plats. Idag riskerar vi att strukturellt legitimera en politik som dödar – om vi röstar igenom regeringens migrationspolitiska lagförslag. Ett förslag som i mina ögon kommer att leda till att det politiska våldet i Sverige ökar.

Varenda båt som kapsejsar och dränker barn och vuxna, varenda båt som skickats tillbaka utan att människor fått chans att söka asyl, var enda gång våra barn tvingas gömma sig under tåg för att nå Europa är ett medmänskligt misslyckande för oss. Kom ihåg att båtar som punkteras av turkiska gränsvakter och människor som skjuts ihjäl av de samma – finansieras med våra skattepengar.

De finns för att vi betalt för att ha dem där!

Inget av det kan du någonsin rättfärdiga under parollen: ”Ett ansvarsfullt flyktingmottagande”.