Manifestation i Malmö för rätten till fri abort

stodabortratten

Idag hölls det manifestationer och demonstrationer runt om i Europa för att stödja spanska kvinnor i deras protester för rätten till fri abort!  Även i centrala Malmö samlades människor för att visa sitt stöd. Spaniens regering vill begränsa aborträtten och endast låta våldtagna kvinnor få göra laglig abort. Vi ville visa de spanska kvinnorna vårt stöd till dem och deras rättighet att fatta beslut över sina egna kroppar.

I manifestation höll jag, Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S) och jämställdhetskommunalrådet i Malmö, Marina Skrak (V) tal.

Här är mitt tal:

Vi står samlade här idag för att Europa befinner sig i kris! Inte den ekonomiska kris som så ofta figurerar i medierna utan en kris som rör andra värden. Den jag pratar om handlar om mänskliga rättigheter och demokratin.

När kvinnor i Spanien och runt om i Europa idag går ut och demonstrerar mot det lagförslag som vill förbjuda kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar, ser jag en kris för mänskliga rättigheter och ett hot mot demokratin.

Det här är ingen isolerad kvinnofråga, förslaget måste sättas i ett större sammanhang. Det är en europeiska säkerhetsfråga och berör även de inskränkningar som vi ser runt om i Europa rörande demokrati och rätten att demonstrera, till exempel.

2010 fick spanska kvinnor rätten till fri abort. En grundläggande mänsklig rättighet som den högerkonservativa regeringen i Spanien nu vill ta tillbaka. Europa befinner sig i kris!

Europa befinner sig i kris därför att vi har en hälsokommissionär som är öppen abortmotståndare och vill utvidga abortförbudet. Samtidigt som världshälsoorganisationen påvisar att över 47.000 kvinnor årligen dör på grunda av komplikationer kopplade till illegala aborter!

När EU-utskottet ”kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor” la fram sin resolution för att göra rätten till fri abort, till en EU-rättighet som skulle innebära att alla medlemsstaterna garanterade sin medborgare tillgång till aborttjänster av hög kvalitet, som en grundläggande mänsklig rättighet och en hälsofråga, blev de inte bara nedröstade utan också utbuade i Europaparlamentet. Europa befinner sig i kris!

Vi står här idag för att visa spanska kvinnor och kvinnor runt om i Europa vårt stöd.

Sverige skall aktivt verka för att rätten till fri abort blir en EU-rättighet! Tills detta blir ett faktum, ska vi erbjuda kvinnor i Polen, Irland och Malta där abort idag är förbjuden denna service. Vi skall erbjuda kvinnor lättillgänglig information på deras modersmål om att de är välkomna till Sverige för att få utöva rätten till fri abort under trygga och säkra former. Att inte göra det är ett svek mot europeiska kvinnor som inte har denna rättighet.

Vi är samlade här idag för att självklarheten att kvinnor själva bestämmer över sina kroppar- inte är en självklarhet i Europa 2014!

Vi är samlade här idag för att ta tillbaka makten dit den hör hemma, hos folket!

Vi är här för att säkerställa kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar!

Nunca mas!

Demo 1 feb 2014

You Might Also Like