Katerin

Jag känner igen mig i Karin Boyes dikt “Bekännelse”. Jag hade själv aldrig tänkt mig stå i barrikaderna, ändå hamnade jag där. I feministiska kretsar pratar en ofta om hur det personliga är politiskt, så är det för mig. Dels gick jag igenom en del privata livsomvälvande saker som fick mig att ifrågasätta samhällets skyddsnät. Dels blev mitt möte med sjukvården som ny examinerad socionom inom barn – och ungdomspsykitarin en ögonöppnare som gjorde det omöjligt att inte agera. Jag engagerade mig politiskt och gick med i Feministiskt initiativ – det enda parti utan bagage och en mängd visionär politik – problemformuleringar och lösningar jag ställde mig bakom.

Jag känner mig stolt över att ha skrivit feministisk historia i Malmö och Sverige som en av de första politiker att representera ett renodlat feministiskt parti (den andra är Lisa Rydje) i Malmö kommunfullmäktige, en hel mandatperiod! Vilket bland annat betyder att jag varit med och lagt fem feministiska budgetar för ett jämställt och jämlikt Malmö.

Som Feministiskt initiativs socialpolitiska talesperson blev jag också den  första och hitintills enda att representera ett renodlat feministiskt parti i Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Där satt jag som förtroendevald från Fi på ett grönt mandat i beredningen för socialpolitik och individomsorg 2015 -2019.

Mitt parlamentariska engagemang visade sig vara precis så utmanade som jag föreställt mig, jag är en handlingens person och föredrar att göra framför att prata. Jag antog utmaningen och hittade former att ta in min gräsrotsaktivism i parlamentariska sammanhang.

Idag är jag engagerad i frågor som rör antimilitarism, anti-rasism, jämställdhet, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Jag är bland annat aktivt engagerad i Kontrapunkt Malmö,  Svenska freds och skiljedomsföreningen och Nätverket för Basinkomst.

Jag håller bland annat föreläsningar och workshops om feminism, intersektionalitet, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, representation, anti – diskriminering, antimilitarism och Basinkomst. Är ni intresserade av en föreläsning eller letar efter någon som kan moderera är ni varmt välkomna att kontakta mig.