Direktdemokrati

direktdemokrati

Här kommer jag att presentera mina åsikter vad gäller direktdemokrati.