Bostadsfrågor

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet och därför finns det ett självklart ansvar att alla ska ha tillgång till ett hem. Idag finns det 1142 hemlösa personer i Malmö, 497 av dessa är barn. Om vi på allvar ska förverkliga rätten till bostad och rätten till en vardag fri från våld och förtryck behöver vi sätta rätten till bostad högt på den politiska agendan. Bostadslösheten vi ser i Malmö är strukturell, det betyder att det finns för få bostäder – detta går att ändra på med politisk vilja. Därför verkar jag, tillsammans med Fi Malmö att Malmö kommunfullmäktige skall höja ambitionsnivån och bygga fler bostäder än de fem hundra nya bostäder om året som kommunfullmäktige ålagt MKB.

Det är absurt att i en situation där den strukturella hemlösheten i Malmö stadigt ökat sedan 2009, se att vårt kommunala bostadsföretag väljer att ta ut vinster istället för att öka det kommunala bostadsbeståndet med nya byggprojekt. 2012 färdigställde MKB 133 lägenheter samtidigt som bolaget redovisade en vinst på 197 miljoner kr och året där på levererade MKB endast 28 lägenheter trots en vinst på 272 miljoner kr. Det kan bara konstateras att MKB trots goda finanser, år efter år misslyckas med att nå de ställda politiska målen för bostadsbyggandet.

Jag verkar för att Malmö Stad ska anta en nollvision gällande hemlöshet. En nollvision som möjliggör en upptrappning av färdigställda bostäder de som behöver de mest. För att detta ska kunna ske behövs det nya visioner, nya vägar och nya prioriteringar i bostadsbyggandet.

Feministiskt initiativ vill att vi politiskt blir tydligare i de krav och förväntningar vi ställer på vårt kommunala bostadsbolag. Tillsammans med Fi Malmö verkar jag för att Malmö Stad skall hantera bostadsfrågan som den grundläggande mänskliga rättighet den är, istället för som idag – en handelsvara. Jag verkar för att MKB:s vinster i första hand skall gå till sänkta hyror och nyproduktion av fler billiga hyresrätter.

Bostadsbristen slår hårt mot kvinnor och barn som tagit sig ur en vardag full av våld – många gånger tvingas de leva i skyddade boenden allt för länge då det saknas lediga bostäder. Trots detta saknar MKB ett samarbete med kommunen för att personer som tvingats lämna sina hem och söka skyddat boende skall få förtur i den kommunala bostadskön, där även privata aktörer medverkar. En bättre samordning måste till och jag verkar för att ett samarbete upprättas så de som drabbats av våld i nära relationer så snabbt som möjligt skall få komma igång med sina liv igen.