Tag Archives: 8:e mars

Mitt 8:e mars tal 2015 – Det är dags för en feministisk omfördelningspolitik

Jag står här idag och gör något som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle göra! Så länge jag kan minnas eller ja, sedan tonåren iaf har jag förkastat den 8 mars som ett befängt jippo vars enda syfte är att blidka kvinnor – som en klapp på huvudet! Så ja, lilla vän, grattis på internationella kvinnodagen…dagen då alla kvinnor i hela världen uppmärksammas… Jag har skakat på huvudet åt alla de som slutit upp vid manifestationer och tänkt ”att vi ens ställer upp på det! – det är ett hån! för resterande 364 dagarna är det ju fritt fram att fortsätta hålla oss tillbaka och diskriminera oss…

Den 8 mars började uppmärksammas 1910 som en socialistisk kampdag för att uppmärksamma ojämställdhet och kräva kvinnlig rösträtt… året som jag föddes 1975 hölls FN:s första internationella kvinnokonferens. Där beslöts det att ta fram en gemensam ”kvinnodag”… Men när FN 1978 tog fram resolutionen om att uppmärksamma den 8 mars pacificerades den internationella kvinnokampsdagen och övergick från att ha varit en ”fight the power – dag” till att bli en opolitisk högtidsdag – där vi kvinnor får en ros och en grattis på internationella kvinnodagen kram! Ställd mot sin historiska kontext blir det lättare att förstå varför den 8 mars är så förvirrande… en dag där vi kvinnor uppmärksammas – men där den politiska kampen för våra rättigheter tonats ner – är ju en provokation.

I ett samhälle som en bit in på 2000- talet basunerar att feminismen gått för långt och där högerfolk upplever att vänstern kidnappat feminismen – står jag här och ska prata om att det är dags för en feministisk omfördelningspolitik… och för att detta ska bli möjligt måste vi sluta polarisera feminismen… vi konkurrerar inte med vår politiska meningsmotståndare – det finns heller ingen anledning att dominera i frågan… konkurrens och dominans tillhör den patriarkala idévärlden… de feministiska frågorna berör alla samhällsområdena och eftersom de är universella behöver vi börja se var vi kan sammanstråla istället för att se var våra skiljelinjer går…

Feminismen är inget kvinnligt särintresse som ska drivas separat… det är just den idéen som lett till att så lite gjorts på ALLA fronter…. jag säger det igen – de feministiska frågorna berör alla samhällsområdena och bör därför drivas av så många som möjligt på så många fronter som möjligt… just därför behöver vi feminister hitta minsta gemensamma nämnare… hitta våra beröringspunkter över blockgränserna… så feminism utan socialism och feminism extra allt behöver inte stå i motsatts till varandra…vi får inte stanna vid att vara parallella linjer då det ligger i parallella linjers natur att aldrig mötas… låt oss konstatera att jäkligt många har haft jäkligt lång tid på sig att göra väldigt mycket…ändå har väldigt lite förändrats… – vi har mer att vinna på att släppa tanken om konkurrens och dominans och istället hitta gemensamma vägar att överkomma förlegade idéer och ta utvecklingen framåt, tillsammans i sann feministisk anda…

Utvecklingen på jämställdhetsfronten utifrån lika lön för likvärdigt arbete, står praktiskt taget stilla och löneskillnaderna bland arbetaryrkena är större än vad som hitintills påvisats – LO släppte en rapport häromdagen där de lyfte löneskillnaderna baserad på den faktiska månadslönen – kvinnor tjänar 5000 kronor mindre i månaden. Allbrightrapporten som synliggör bristen på jämställdhet i näringslivet visar att jämställdheten inte bara avstannat – utan att vi idag står 22 år längre bort från att uppnå jämställdhet – än vad vi gjorde förra året!

Ett samhälle som diskriminerar människor på grund av kön diskriminera människor på andra grunder också… I Sverige har vi sett ett ökat utanförskap och diskriminering. I januari i år kom en sammanställning av olika FN kommittéers rapporter om läget i Sverige. Bland annat tar de upp att det finns en oroväckande etnisk och socioekonomisk segregering i flera storstadsområden, och att det främst drabbar afrosvenskar och muslimer, det visas på en 100 % ökning av arbetslösa med funktionsvariationer sedan 2008 och det lyfts att romer fortfarande diskrimineras allvarligt, främst på arbets- och bostadsmarknaden.

Den synliga och normativa majoriteten utgår fortfarande från sin egen verklighet och driver politik som är anpassad efter den egna verkligheten… andra grupper marginaliseras och/eller osynliggörs även om den inte ens är en minoritet, som i kvinnors fall… visst, en solidarisk omfördelningspolitik är vänsterns paroll men ärligt talat är det en nödvändighet i dags dato att hitta former att samarbeta över de politiska blocken om vi ska ha en chans att skapa jämlikhet och lika möjligheter… Allt pekar på att gapet växer mellan de som kan och de som saknar resurser!

Den förra regeringens jobbskatteavdrag kostade runt 70 miljarder om året och ledde till att vissa grupper fick en ökning av den disponibla inkomsten – där den rikaste tiondelen fick så mycket mer än oss andra. Samtidigt fick andra grupper det betydligt sämre. Enligt SCB har sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer fått det sämre ekonomiskt i dag än 2006 och en OECD-rapport från 2013 slår även larm om att andelen fattiga i Sverige mer än fördubblats mellan 1995 – 2010. I ett Sverige med så stabila statsfinanser att vi haft råd att införa ett flertal jobbskatteavdrag för de priviligierade – är det idag inte bara nödvändigt, utan också på tiden att vi inför en feministisk omfördelningspolitik.

Fi vill att vi i Sverige ska börjar ta vara på den kunskapen som finns kring vinsterna med en schysst omfördelningspolitik för att främja ett jämlikt samhälle och att vi implementerar detta i den politik som tas fram. Epidemiologerna Wilkinson och Pickett har forskat i hur det kommer sig att människor mår allt sämre både fysiskt och psykiskt, trots att vi i väst haft en stadig materiell tillväxt. Slutsatserna presenterade de i boken ”Jämlikhetsanden”. Deras forskning pekar på att materiellt välstånd – inte direkt leder till ett välmående samhälle. Snarare handlar det om hur detta välstånd distribueras i samhället, det vill säga att ju mer jämlik fördelningen är, desto mer välmående blir samhället i stort. Om nu jämlika samhällen är hälsosammare samhällen bör vi oavsett politisk åskådning vilja hitta lösningar för att nå dit även om det inledningsvis innebär ökade kostnader. I det långa, hållbara loppet är vinsterna fler. Såväl ur ett mänskligt perspektiv som ur ett samhällsekonomiskt.

Feministiskt initiativs strå till stacken är en tydlig feministisk och antirasistisk agenda, som inte bara synliggör diskriminering och ojämställdhet – utan också erbjuder lösningar för att en feministisk omfördelningspolitik skall bli verklighet – under vår livstid.

Vi menar att det är tillsammans vi ändrar färdriktning genom tydliga satsningar på en omfördelningspolitik som riktar insatser på att skapa en diskrimineringsfri arbets- och bostadsmarknad, satsningar på ett statligt medlingsinstitut som driver jämställda löner, rättvisa pensioner, rejäla satsningar för att stoppa våldet mot kvinnor och för barn som bevittnar våld och satsningar på en likvärdig skola – vi ser välfärden som ett verktyg för att skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle, där alla får färdas väl – genom hela livet.

Idag står vi här för att uppmärksamma arbetet vi bedriver – för att skapa det samhälle vi tror på. Vi är inte här för att sörja utveckling vi ser utan för att sluta upp med fler och mobilisera oss – för den feministiska kampen driver vi bäst – tillsammans!

tårta

Internationella kvinnodagen

Igår var det Internationella Kvinnodagen.

Dagen till ära passade vi i Fi på att bjuda på tårta och fira att vi idag är över 6000 medlemmar. Utöver detta har vi den senaste tiden haft en konstant på runt 2000 nya medlemsansökningar som ska administreras.

Runt om i landet samlades tusentals män och kvinnor för att fira den internationella kvinnodagen med Fi. Det är vi väldigt glada över!

Men medan vi var ute och spred kärlek och alla människors lika värde fanns det andra grupper, som lurade i mörkret.

I natt hände något som inte drabbat Malmö på många år och vi är i djup chock och sorg över det inträffade. Sex personer, fyra män och två kvinnor, blev under natten blev misshandlade och knivskurna. Ett av offren ligger nersövd i respirator. Gärningsmännen är nazister och brottet rubriceras som mordförsök. Dådet inträffade på Möllan, känd för sin öppenhet och sitt mångfald. En samlingspunkt för många av stadens människorättsaktivister.

En manifestation hölls under dagen för att visa att Malmö tar kampen mot hatet. En manifestation för att visa att vi är många som vill ha våra gator fria från nazister och fascister.

Jag blev under manifestationen intervjuad av Sydnytt som frågade mig varför jag trodde att det hände nu. En anledning kan tänkas vara att högerextremismen breder ut sig i Sverige och i Europa. De har hittat vägar in i maktens rum och mobiliserar sig ytterligare, detta har tydligen gett luft under svenska nazisters vingar. De går från ord till handling och hatet tar de ut mot oss som står för alla människors lika värde och lika rättigheter och andra grupper som de ser utgöra ett hot mot deras existens.

Jag menar att fler och fler har öppnat ögonen och inser att vi har rasister i riksdagen och vi måste sluta kalla dem för främlingsfientliga och se dem och kalla dem för vad de är.

Jag tänker att Fi växer och att fler väljer att ansluta sig till oss för att de ser ett behov av att tillföra ett tydlig antirasistiskt och feministiskt perspektiv i den svenska och europeiska politiken. I en tid där politiken som förs skapar stora klyftor, marginaliserar människor och väcker hat, behöver vi ett perspektiv som lyfter blicken.

En politik som skapar en röst för alla oss som längtar efter verklig förändring. En politik som saknar dolda motiv och agendor och verkligen sätter  alla människors lika värde först på agendan. En politisk plattform som gör ansats att ändra på de verklighetsfrånvända föreställningar som fortfarande råder och som utmanar bilden av att vi i Sverige är jämställda, öppna och toleranta. En verklighetsuppfattning  som vi allt mer sällan möter i vår verklighet.

Vi har inte råd att ha politiker som pratar om hur vi ska få några ynka hundralappar över, på bekostnad av vår trygghet och utveckling.

Jag delar med mig av ett citat från Martin Luther King som beskriver läget i Sverige och i Europa mycket väl: ”More and more I feel that the people of ill will have used time much more effectively than the people of good will. We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of the bad people, but for the appalling silence of the good people.”

När nu hatet breder ut sig måste var och en ta ansvar för att säkerställa att det för var hatare finns minst 1000 människor som sprider kärlek.

För det är aldrig de onda människornas ondska som är farlig, det är den goda omgivningens tystnad!

Det finns inget annat sätt att bekämpa dessa hatbrott än genom att mobilisera oss, höja våra röster och visa att vi är flera och att inget kan stoppa oss.

Den bruna pesten som härjar i Europa måste stoppas.

Fi – För kärlekens skull!

 

 

 

fika

8:e mars en kvinnofest

Det börjar det dra ihop sig, snart är det fest, Kvinnofest!

Den internationella kvinnodagen inleder vi med F!n-F!n F!ka på Triangeln, i centrala Malmö. Fi firar att vi är hela 6000 medlemmar och ja, vi lär bli ännu fler som fattar det fiffiga med Fi. Vi kör igång kl 12.00 och vi håller på till klockan 13.00. Sen rör vi oss mot Kirseberg där det blir Kvinnofest för hela slanten.

Superintressanta Soraya Post, vår toppkandidat på EU-listan kommer och håller ett brandtal på Kvinnofesten och det får en bara inte missa helt enkelt.

Själv kommer jag att representera Fi i paneldebatten på Kvinnofesten, där även Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet finns representerade. Temat är hur vi vill verka för kvinnor i Malmö och i Sverige, ska bli så kul.

Kom och fira det feministiska genombrottet med oss, vi ses där!

Här hittar du hela programmet för festen på Kirseberg!