Tag Archives: antiziganism

Martin Luther King Jr

Upprop!

Jag undrar: var är alla Miljöpartister och Socialdemokrater som är av annan åsikt än den som deras förtroendevalda beslutat om?

Var är alla Miljöpartister och Socialdemokrater som står upp för allas lika värde?

Jag misstänker att ni är många som är emot och missnöjda med den styrande minoritetens beslut om avhysning utan värdiga alternativ.

Visst finns ni, men var är ni?

Vi borde vara tusentals som demonstrerar mot de kränkningar som äger rum just nu!

I mars förra året samlades och marscherade hela tio tusen antirasister genom Malmös gator för att stå upp för allas lika värde. Så visst är vi många!

Pratade med en polis tidigare idag, borta vid demon på Stadshuset. Vi hade ett långt samtal. Han sa att människor störde sig på att det såg ”skräpigt ut” och att det är polisens ansvar att se till att det hålls snyggt. Han rådde oss att hålla det ”rent och snyggt för att inte ge människor anledning att klaga”.

Jag svarade honom att problemet är att vi börjat lyssna på människor som tycker att problemet är att det ”ser skräpigt ut” istället för på dem av oss som ser människor i utsatt läge, som tvingas sova ute av våra ansvariga politiker.

Vi som ser medmänniskor i utsatthet måste mobilisera oss och äga problemformuleringen!

Vi som ser medmänniskor i utsatthet måste UTKRÄVA ansvar från våra förtroendevalda, annars ligger vi jäkligt risigt till!

Hör av er till mig så styr vi upp den största demon för mänskliga rättigheter i Sveriges historia!

I slutändan handlar det om vilket samhälle vi vill leva i!

Stoppa avhysningarna vid Sorgenfri tills dess att vi kan anvisa de boende till bättre alternativ!

Det är ofattbart hur historien tillåts att upprepa sig! Hur vi som står upp för mänskliga rättigheter måste kämpa i ett land som säger sig följa dem och åtagit sig att säkerställa att de efterlevs! Jag delar Rosa Taikon-klippet för att hon gör referenser som ligger 50 år bak i tiden men som är lika aktuella idag! (Länken finns längst ner på sidan). Människor hotas med avvisning och att skickas tillbaka till misär, nöd och diskriminering!

I andra fall osäkra sovplatser, exponerade för personer som utsätter dem för rasistiska hatbrott. Problemformuleringen kring boplatsen vid Sorgenfri är ovärdig en välfärdsstat – än mindre är lösningarna som politiskt lagts fram dvs INGA! Den misär som råder på boplatsen, inget rinnande vatten, ingen toalett etc har Malmö Stad aldrig haft intentionen att åtgärda. Och då menar jag inte att dra dit vatten och el och sätta in bajamajor. Jag menar att se sig om efter ALTERNATIVA boenden. Inga sådana diskussioner har överhuvudtaget förts! Och har de ventilerats har de avfärdats lika kvickt! Inte ens NU när polisen i värsta fasciststats stilen vill in och avhysa människor.

Anvisa för helvetet MÄNNISKOR till säkra sovplatser och avhjälp den värsta misären mitt i bland oss!! Problemet är att VI envist bitit oss fast vid den förlegade idéen om nationalstaten – en idé som leder till att människor exkluderas från universella rättigheter! Leder till bristfälliga politiska beslut som lämnar nödställda åt sitt öde, i Sverige 2015!! Beslut tagna av partier som själva tror att deras politik tar avstamp i mänskliga rättigheter. Hade en diskussion med ett kommunalråd i Malmö (S) som blev arg på mig och sa att jag skulle sluta prata som om att Fi var de enda som tar hänsyn till mänskliga rättigheter – hen hävdade att all S politik gör det samma!

Njae sa jag, om detta var fallet hade vi haft en hel annan verklighet att förhålla oss till, det hade t ex funnits bostäder som motsvarar behovet, omgivningen och stadsplaneringen hade varit tillgänglighetsanpassad, utsatta EU-medborgare hade haft tak över huvudet och en säker sovplats, det hade varit självklart att deras barn gick i svensk skola och framför allt INGA politiska beslut skulle kunna leda till att människor blir diskriminerade, vilket är långt i från den verklighet vi har idag.

Feministiskt initiativ verkar för att Malmö Stad kliver upp och tar ansvar: ANVISA till campingar för de som har egna husvagnar/bilar och trygga sovplatser inomhus för dem som idag bor i tält. 40 sovplatser är en skam! Vi kommer ej att få bort situationen bara för att vi inte bemöter den med handfasta politiska lösningar – vilket boplatsen i Sorgenfri är ett exempel på.

Och Sverige måste komma ihåg att vi genom att låta bli att erbjuda människor en minimistandard – en trygg sovplats och tillgång till rinnande vatten t ex, kränker de mänskliga rättigheterna.
Att vi nekar fattiga, romska EU-medborgare en miniminivå visar att vi är exakt lika diskriminerande som regeringarna i de länder de kommer i från!

Stoppa avhysningarna vid Sorgenfri tills dess att vi kan anvisa de boende till bättre alternativ!

VIDEOLÄNK:

Rosa Taikon

Seminarium om Vitboken i Rådhuset i Malmö

Igår var integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i Malmö och träffade företrädare för Malmös romer och representanter för Malmö stad.

Jag missade eventet på förmiddagen då jag jobbade men var inbjuden till eftermiddagsseminariet som även den hölls på Rådhuset i Malmö.

Presentationsseminariet i Rådhuset arrangerades av Arbetsmarknadsdepartementet och Malmö stads verksamhet Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Bland annat ingick RIKC:s medarbetare Mujo Halilovic och Marian Wydow i panelen.

Under kvällen presenterades ”Den mörka och okända historien – vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet” som regeringen tagit initiativ till.

Syftet med boken är att ge erkännande åt romers historia, skapa förståelse ur ett historiskt perspektiv och visa hur stereotyper som lett till politiska rasistiska och förtryckande åtgärder, skapats.

Boken beskriver ett 1900-tal av fyllt av systematiska kränkningar av romer och resande. Den visar hur majoritetsbefolkningen och maktens problemformuleringen ledde till att romers existens i Sverige blev problemet. Då romer var problemet var lösningarna i de flesta fall att eliminera ”problemet”, dvs romerna.

Den första delen av 1900-talet byggde politiken på ren rasideologi. En statlig kommitté på 1920-talet angav att romernas ”inblandning i den svenska folkstammen innebär en försämring av vår folkras”. Lösningen som förespråkades var ett försvårande av romers levnadsvillkor som skulle leda till att de lämnade landet. För mig påminner denna taktik om det som Stockholms stad hänger sig åt idag, då ett 30-tal romska läger rivits ner utan att man från samhällets sida erbjudit alternativ.

Mellan 1954 och 1974 tvångssteriliserades ca 64 000 personer i Sverige. 1914 infördes ett inreseförbud riktat just mot romer, den infördes utifrån den rasbiologiska övertygelsen om den nordiska rasens överlägsenhet och gällde fram till 1954. Detta kom bland annat att innebär att romer ej kunde söka sig till Sverige för att undgå förintelsen i Tyskland.

Romer har funnits i Sverige i 500 år och än idag har samhället ingen klar uppfattning om hur omfattande förtrycket varit. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor. Bland annat lyfte panelen att det fortfarande råder stor okunskap om huruvida socialtjänsten och bostadsmarknadens också systematiskt registrerat och kartlagt romer. Att de systematiskt diskriminerat romer råder det däremot inget tvivel om.

RIKC:s medarbetare Mujo Halilovic påminde oss om att de övergrepp som romer utsatts för uträttades av helt vanliga människor i ett helt vanligt land. Han sa att synliggörandet av romers situation i Sverige är central då kunskap är otillräckligt för myter, fördomar och stereotyper i större utsträckning än vad vi vill tro påverkar vår verklighets uppfattning.

Han presenterade tre frågor som han ville att publiken skulle ta med sig efter seminariet:

  • Varför är historien viktig?
  • På vilket sätt är Vitboken aktuell idag?
  • Hur kan kunskapen om kränkningar omsättas till relevanta verktyg för det fortsatta arbetet?

En tjänsteperson från regeringen berättade om att det finns planer på att ta fram ett lättläst material i ett enkelt format med syfte att sprida informationen. Som representant för Fi påpekade jag att det är otillräckligt att ta fram material som bygger på att de lärare som får ingivelsen att införliva den i undervisningen skall kunna göra så. Fi vill att samtliga läromedel i ämnet historia ska innehålla skildringar av Sveriges övergrepp och förtryck av minoritetsgrupperna samt Sveriges kolonialistiska historia som även inbegriper slavhandel.

Idag finns redan kravet formulerat att alla elever ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. I läroplanen är ett av målen för grundskolan att varje elev ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Samma mål ska gymnasieskolorna sträva mot. Efterlevs detta?

Våra barn och ungdomar måste få kunskap om Sveriges rasistiska historia, vi måste synliggöra den för att kunna komma åt den strukturella rasism som Sverige fortfarande förnekar.

För mig är det självklart att första steget för att komma tillrätta med ett problem är att erkänna att man har ett. Precis som alkoholistens första steg mot ett tillfrisknande handlar om att våga formulera sitt beroende måste Sverige formulera sitt pågående och sitt rasistiska förflutna.