Tag: Daniel Ankarloo

Så här tänker jag…

Jag är en intersektionell feminist. Det betyder att jag ser att det finns flera olika faktorer som bidrar till hur