Tag Archives: Fi

feminist-symbol-pink

Med hjärtat till vänster

Igår gick Vänsterpartiet i Malmö ut med att S och Mp i Malmö kommer att låta bli att fullt ut uppväga för höjda pris- och lönekostnader i budgeten, det rör sig om 100- 180 miljoner kronor. Detta kommer att slå hårdast mot de verksamheter som redan i dag går på knäna. Vänsterpartiet hävdar vidare att S och Mp hotat med att exkludera V från budgetsamarbetet om dessa inte ställer sig bakom detta förslag, något som såväl S som Mp förnekar.

I själva verket har Vänsterpartiet inget annat val än att gå ut och fördöma S och Mp:s budget, i varje fall om de om de vill behålla trovärdigheten bland sina väljare. Både Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet gjorde ett fenomenalt val 2014, detta om något visar att Malmö är intresserad av att bedriva en feministisk och antirasistisk omfördelningspolitik. Manifestationen som arrangerades den 8:e mars i år i Malmö gick under parollen ”Dags för en feministisk omfördelningspolitik” och ja, det är verkligen på tiden, men den styrande majoriteten verkar inte vara redo för detta – 2015 heller!

Om socialdemokraterna verkligen menat allvar med att börja implementera en feministisk omfördelningspolitik skulle Katrin Stjenfeldt-Jammeh (S) kommunstyrelsens ordförande varit mindre snabb igår med att förklara samarbetet som avslutat, istället för havererat. Hur ska en annars tolka att hon redan vid första intervjun med Sydsvenskan efter Vänsterpartiets utspel säger att det hela är ganska odramatiskt – då S och Mp enligt henne kan leda Malmö – utan Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet gick alltså hårt ut i media och fördömde S och Mp:s budgetlogik – med all rätta. Men deras offensiv gav inte önskat resultat. Socialdemokraterna med Katrin Stjernfelt- Jammeh i spetsen, tog opportunistiskt vara på tillfället att skaka av sig Vänsterpartiet. Karolina Skog (Mp) i sin tur låter oss förstå att Mp öppnar ett fönster där S stängt igen dörren.

Personligen undrar jag hur Vänsterpartiet tänkte här, har de inte haft på känn att S inte skulle låta sig pressas, att de hellre klippte banden med V än mötte dem i deras krav? En eloge till Vänsterpartiet för att de offentliggjort S osunda maktutövande. Som jag har kommit att se det använder sig Socialdemokraterna av Mp och V som rådgivande i den styrande majoriteten, vilka som egentligen styr och hur är väl ganska tydligt vid det här laget! Miljöpartiet och Vänsterpartiet bidrar med sin spetskompetens, kunskap som inte är en självklarhet i den socialdemokratiska rörelsen, idag.

Detta bidrar till min oro för Malmö. Feministiskt initiativ kanske inte välkomnades med öppen famn av Vänsterpartiet i Malmö, vilket kan bero på förlegade patriarkala kvarlevor inom partiet där dominans och konkurrens har en framträdande roll, vad vet jag. Men V innehar viktiga poster, viktiga rent strategiskt för att bygga ut välfärden och jämställdheten och kan inte Fi sitta på dessa poster, har i alla fall jag varit trygg med att V hållit fortet, med ett vakande öga från Fi, så klart.

Med tanke på dessa viktiga poster blev jag förvånad över att de 100 miljonerna som S och Mp vägrar se som dränerande för vår gemensamma välfärd, var anledning nog för att V skulle överge samarbetet. Det här måste ha varit droppen som fick bägaren att rinna över, jag har haft på känn att Vänsterpartiet skulle komma att bryta sig loss, att det skulle ske så snart hade jag dock aldrig kunna föreställa mig. I skrivande stund har V lämnat sin dörr på glänt, vad S gör av den öppningen återstår att se. Hur det framtida samarbetet mellan S och V kommer att se ut med tanke på hur infekterat läget idag är, kommer tiden att få utvisa.

Det är viktigt att vi har en stark och enad feministisk och antirasistisk rörelse för att bringa hållbara förändringar i Malmös haltande struktur. Det går inte att blunda för Socialdemokraternas politiska misslyckande i Malmö. Vi lever i en hårt segregerad stad. Klyftorna ökar och det är inte bara en svindlande stor andel av våra invånare som är ”bidragsberoende” med tanke på att en stor del av  Malmös ekonomi bygger på utjämningsbidrag och statlig subventioner.

Feministiskt initiativs strå till stacken är en tydlig feministisk och antirasistisk politik som bygger på solidaritet och hållbarhet. Politik som inte bara synliggör diskriminering och ojämställdhet – utan också erbjuder lösningar för att en feministisk omfördelningspolitik skall bli verklighet. Vi vill se tydliga satsningar på en omfördelningspolitik som riktar insatser på att skapa en diskrimineringsfri arbets- och bostadsmarknad, satsningar på jämställda löner, rejäla satsningar för att stoppa våldet på våra gator och i våra hem och satsningar på en likvärdig skola i Malmö.

För att kunna förverkliga detta är vi inte främmande för att höja skatten, vilket vi påvisade redan under förra budgeten som lades i november, 2014. Tillskillnad från den då styrande majoritetens förslag på en skattehöjning på 30 öre, la Fi ett förslag på höja skatten med ytterligare 70 öre dvs en krona per intjänad 100-lapp.

Feministiskt initiativ ser välfärden som ett verktyg för att skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle, där alla får färdas väl – genom hela livet. I Malmö lyfter vi våra hjärtefrågor med mod, beslutsamhet och djärvhet  i opposition - som precis som hjärtat sitter till vänster.

 

hallbarutveckling

Ingen modefluga

Skrev en replik på en synnerligen verklighetsfrånvänd debattartikel I Expressen, författad av Carolin Dahlman, som titulerar sig själv som liberal debattör. På grund av att min replik endast fick vara 1600 tecken var jag tvungen att korta ner den. Därför jag publicerar jag den här i sin helhet:

Med ett illa dolt förakt och svepande formuleringar som ”hipsterval”, ”ytterlighetspartier” och ”skrattyoga” lyckas Carolin Dahlman skriva, i princip, en hel text utan faktamässig underbyggnad. Detta gör det lite svårt att ta henne på allvar.

Tillskillnad från Carolin, menar jag att de flesta av oss inser det kritiska läge som inte bara Sverige utan hela världen faktiskt befinner sig i. Vi har ett överhängande klimathot som vi måste få bukt med. Likaså tvingas mänskliga rättigheter underordna sig ekonomiska intressen, istället för tvärt om. Lyckligtvis blir alltfler medvetna om att den politik som förs i dag är kortsiktig, förlegad och verklighetsfrånvänd, i relation till den verklighet och de utmaningar vi står inför.

Vi i Feministiskt initiativ anser att det krävs en ny syn på hållbarhet. En syn som måste inkludera såväl människor som ekonomi och ekologi. Ska vi prata om ekonomi och statsfinanser i dagens Sverige krävs det en helhetssyn och en konsekvensanalys, där hållbarhet blir ett begrepp att ta med i beräkningen.

För att ta ett exempel: regeringens jobbskatteavdrag kostar runt 70 miljarder om året,har lett till att vissa grupper har fått en ökning av den disponibla inkomsten, där den rikaste tiondelen har fått mycket mer än oss andra. Samtidigt har andra grupper fått det betydligt sämre. Enligt SCB har sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer fått det sämre ekonomiskt i dag än 2006. En OECD-rapport från 2013 slår larm om att andelen fattiga i Sverige mer än fördubblats mellan 1995 – 2010. Idag finns det kunskap om konsekvenserna av den skeva omfördelningspolitik som förs. Något bland andra Bo Burström, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutets, uppmärksammat. Han framhåller att utbildning, inkomst och arbetslöshet påverkar vår hälsa och därmed också hur länge vi lever. Att skillnaderna mellan rika och fattiga områden i Sverige är påtagliga. Det räcker att sätta sig och åka längs en av Stockholms tunnelbanelinjer för att se det. Tydligt.

 En SIFO-undersökning från maj i år visar att 70 procent av Sveriges befolkning kan tänka sig att betala mer i skatt för att göra livet bättre för de som drabbats hårdast av Alliansens ekonomiska politik. Därför menar jag att det är verklighetsfrånvänt att ifrågasätta hur Feministiskt initiativs förslag ska finansieras. En tydlig omfördelningspolitik är nödvändig och vi har råd att höja skatterna och införa miljöskatter för att skapa bättre förutsättningar. Miljön tjänar på det och människor tjänar på det, i det långa – hållbara loppet.

Vi som arbetar inom vård, omsorg och skola har alla upplevt konsekvenserna av oförmågan att fatta långsiktiga och hållbara beslut i offentlig verksamhet.

Vårdförbundet rapporterade att region Skåne år 2009, trots personalbrist, beordrade in övertid för 79 miljoner, motsvarande 188 nya heltidstjänster. Kostnaderna för sjukersättning på grund av utmattningssymtom oräknade.  New public management leder till kostsamma och kortsiktiga lösningar, den mest ogynnsamma av kombinationer om man vill ha en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Idag är det arbetsgivarens marknad. Med en arbetslöshet på åtta procent kan arbetsgivare verka för en ”flexiblare arbetsmarknad”, det vill säga riva upp LAS och säga upp anställda, för att sedan anställa dem genom ett bemanningsföretag. De krafter som profiterar på prekariatet har fått ett alltför stort inflytande i samhället. Fi ska därför bland annat verka för vikariepooler där arbetsgivare tillsvidareanställer arbetskraft för att lösa verksamhetens personalbehov. I dag behövs det mer än någonsin en politik vågar ändra färdriktning och sätta andra värden än de ekonomiska högst på den politiska agendan.

Oavsett privilegier ser alltfler människor behovet av att rösta för att ändra färdriktning – för människans och för miljöns skull!

Det här är allvarliga frågor, Dahlman, som föga går att avfärda som en modefluga.

debutten

Där andra knackar dörr- går Fi in!

Igår höll jag mitt första Homeparty i centrala Malmö.

Konceptet togs fram av Gudrun Schyman, då Fi saknar egna lokaler för att bjuda in människor som vill komma och ta pulsen på Fi. Lösningen som Gudrun kom på var helt enkelt att bjuda ut sig till  människor som var intresserade av Fi, om de samla ihop ett gäng på minst 25 personer.

Gudrun blev flitigt bokad. Hennes kvällar blev snabbt uppbokade med Homepartyn samtidigt som trycket ökade. Intresset var så stort att Gudrun beslöt sig för att köra lunchmöten, lunchmötena blev uppbokade, så då började hon med att boka in frukostmöten. Som även de snabbt blev uppbokade. Eftersom så många är nyfikna på Fi och trycket är så stort beslöt vi på valkonferensen i februari att erbjuda svenska folket möjligheten att bjuda hem en feminist!

Runt om i Sverige bedriver Fi just nu den största nationella folkbildningskampanjen på temat feminism.  Intresset för Feministiska Homepartyn är stort. Från Kiruna i norr till Ystad i söder bjuds feminister dagligen in!

Igår hade jag min debut och det var ett fantastiskt gäng som välkomnade mig med stor entusiasm.

Vikten av medlemskap var något sällskapet tog till sig. Den enda som inte var feminist när Homepartyt började var den som på slutet sa att hen ville hjälpa oss att bredda för att nå andra än den hen tänkte var den typiska feministen!

Många av deltagarna sa att de hade fått bra argument att möta skeptikerna med och att de hade fått en mängd ny information som de tidigare varit omedvetna om.

Det var en underbar kväll – jag fick både blommor, positiv feedback och hundpussar, det ni!

”Där andra knackar dörr- går Fi in!” Gudrun Schyman

 

FI demo

över 10.000 demonstrerade mot rasismen i Malmö

Över 10.000 människor slöt upp mot rasismen och för kärleken!Det är en stor dag för Malmö. Läste i Sydsvenskan att malmöpolisens informatör aldrig tidigare, trots sina 41 år på jobbet, sett ett demotåg av denna kalibern.Trots den tragiska händelsen som var upprinnelsen till demonstrationen vände vi det till en seger för kärleken och för alla oss som brinner för alla människors likavärde. Det var en folkfest på Malmös gator!

Jag var helt njutmattad efter gårdagens manifestation. Och det var alldeles underbart att höra hundratals människor ropa genom Malmös gator ”Ut med rasisterna och in med feministerna!”

Foto: Lisa Rydje

skåne

Språkcafé Nobel JobbMalmö

Idag var jag inbjuden till Språkcafé Nobel i JobbMalmös regi.

JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser arbetar de med att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till självförsörjning. Genom aktiviteter och samarbeten med andra aktörer ämnar JobbMalmö att förbereda, stärka och stödja sina klienter. Målet är att deltagarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier.

Språkcafé Nobel finns till för de som läser SFI (Svenska för invandrare) och vill träna sig i det svenska språket.

Jag var inbjuden för att prata om feminism och presentera Feministiskt initiativ för SFI-deltagarna på nivå B och C.

Det var ett helt fantastiskt öppet och nyfiket gäng som jag talade med. De flesta hade aldrig hört talas om Feministiskt initiativ och blev väldigt nyfikna på den politik vi går till val på. De ställde många intressanta frågor kring jämställdhet, feminism och rasism. Deltagarna tyckte att kvinnors jämställdhet var en svår men viktig fråga.

Några av deltagarna hade jobbat med jämställdhet i sina hemländer och det fanns en nyfikenhet kring våra aktiviteter, vissa undrade om vi behövde aktivister. – Om vi gör, sa jag!

Det rådde en varm och positiv stämning under dagens möte och det var verkligen högt till tak.

Jag vill tacka Språkcafé Nobel för inbjudan och en givande eftermiddag!

 

 

 

 

tårta

Internationella kvinnodagen

Igår var det Internationella Kvinnodagen.

Dagen till ära passade vi i Fi på att bjuda på tårta och fira att vi idag är över 6000 medlemmar. Utöver detta har vi den senaste tiden haft en konstant på runt 2000 nya medlemsansökningar som ska administreras.

Runt om i landet samlades tusentals män och kvinnor för att fira den internationella kvinnodagen med Fi. Det är vi väldigt glada över!

Men medan vi var ute och spred kärlek och alla människors lika värde fanns det andra grupper, som lurade i mörkret.

I natt hände något som inte drabbat Malmö på många år och vi är i djup chock och sorg över det inträffade. Sex personer, fyra män och två kvinnor, blev under natten blev misshandlade och knivskurna. Ett av offren ligger nersövd i respirator. Gärningsmännen är nazister och brottet rubriceras som mordförsök. Dådet inträffade på Möllan, känd för sin öppenhet och sitt mångfald. En samlingspunkt för många av stadens människorättsaktivister.

En manifestation hölls under dagen för att visa att Malmö tar kampen mot hatet. En manifestation för att visa att vi är många som vill ha våra gator fria från nazister och fascister.

Jag blev under manifestationen intervjuad av Sydnytt som frågade mig varför jag trodde att det hände nu. En anledning kan tänkas vara att högerextremismen breder ut sig i Sverige och i Europa. De har hittat vägar in i maktens rum och mobiliserar sig ytterligare, detta har tydligen gett luft under svenska nazisters vingar. De går från ord till handling och hatet tar de ut mot oss som står för alla människors lika värde och lika rättigheter och andra grupper som de ser utgöra ett hot mot deras existens.

Jag menar att fler och fler har öppnat ögonen och inser att vi har rasister i riksdagen och vi måste sluta kalla dem för främlingsfientliga och se dem och kalla dem för vad de är.

Jag tänker att Fi växer och att fler väljer att ansluta sig till oss för att de ser ett behov av att tillföra ett tydlig antirasistiskt och feministiskt perspektiv i den svenska och europeiska politiken. I en tid där politiken som förs skapar stora klyftor, marginaliserar människor och väcker hat, behöver vi ett perspektiv som lyfter blicken.

En politik som skapar en röst för alla oss som längtar efter verklig förändring. En politik som saknar dolda motiv och agendor och verkligen sätter  alla människors lika värde först på agendan. En politisk plattform som gör ansats att ändra på de verklighetsfrånvända föreställningar som fortfarande råder och som utmanar bilden av att vi i Sverige är jämställda, öppna och toleranta. En verklighetsuppfattning  som vi allt mer sällan möter i vår verklighet.

Vi har inte råd att ha politiker som pratar om hur vi ska få några ynka hundralappar över, på bekostnad av vår trygghet och utveckling.

Jag delar med mig av ett citat från Martin Luther King som beskriver läget i Sverige och i Europa mycket väl: ”More and more I feel that the people of ill will have used time much more effectively than the people of good will. We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of the bad people, but for the appalling silence of the good people.”

När nu hatet breder ut sig måste var och en ta ansvar för att säkerställa att det för var hatare finns minst 1000 människor som sprider kärlek.

För det är aldrig de onda människornas ondska som är farlig, det är den goda omgivningens tystnad!

Det finns inget annat sätt att bekämpa dessa hatbrott än genom att mobilisera oss, höja våra röster och visa att vi är flera och att inget kan stoppa oss.

Den bruna pesten som härjar i Europa måste stoppas.

Fi – För kärlekens skull!

 

 

 

FOTO: Camilla Rehnstrand

Bjud hem en feminist!

Sedan en tid tillbaka turnerar Gudrun Schyman land och rike med sitt homeparty-koncept som går ut på att hon kommer hem till dig och snackar feminism och jämställdhet om du drar ihop ett gäng på minst 25 personer.

Eftersom Gudrun är uppbokad långt in i september har vi nu utökat konceptet och erbjuder alla som är sugna på att ta pulsen på Feministiskt initiativ möjligheten att bjuda in en feminist för att piffa upp fikan eller festen. F!ffigt,va?!

Jag märker själv i min vardag att människor undrar vad feminism är och är intresserade av att veta mer om vilka Fi är och vad vi vill. Senast igår kom en arbetskollega till mig och frågade lite kring det här med feminism och ville prata om de fördomar som människor har om feminister. Min kollega sa att det verkar som att alla pratar om feminism och undrar vad det egentligen handlar om. Det råder ingen tvekan om att vi är mitt uppe i en medvetandeprocess som kommer att gå till historien som det feministiska genombrottet. Många som aldrig tidigare reflekterat kring sitt egna ställningstagande rörande jämställdhet, antirasism och feminism vill ta ställning och tar ställning.

Idag kom nyheten att vi är 6000 medlemmar. Över 5000 nya medlemmar sedan januari. Detta innebär att fler och fler väljer att ansluta sig till Fi och att fler och fler ser behov av och törstar efter en politik som tar sin avstamp i mänskliga rättigheter och allas lika värde istället för ekonomi.

Om du är en av dem som är intresserade av att bjuda in en feminist och ta pulsen på Feministiskt initiativ, skicka iväg ett mejl på adressen som du hittar under fliken ”kontaktuppgifter” så styr vi upp ett spännande och annorlunda homeparty.

 

FOTO: Camilla Rehnstrand
www.camillarehnstrand.com

fika

8:e mars en kvinnofest

Det börjar det dra ihop sig, snart är det fest, Kvinnofest!

Den internationella kvinnodagen inleder vi med F!n-F!n F!ka på Triangeln, i centrala Malmö. Fi firar att vi är hela 6000 medlemmar och ja, vi lär bli ännu fler som fattar det fiffiga med Fi. Vi kör igång kl 12.00 och vi håller på till klockan 13.00. Sen rör vi oss mot Kirseberg där det blir Kvinnofest för hela slanten.

Superintressanta Soraya Post, vår toppkandidat på EU-listan kommer och håller ett brandtal på Kvinnofesten och det får en bara inte missa helt enkelt.

Själv kommer jag att representera Fi i paneldebatten på Kvinnofesten, där även Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet finns representerade. Temat är hur vi vill verka för kvinnor i Malmö och i Sverige, ska bli så kul.

Kom och fira det feministiska genombrottet med oss, vi ses där!

Här hittar du hela programmet för festen på Kirseberg!

 

Brandtal

Vi är många!

Jadå! Fi växer så det knakar!

Nu är vi över 5500 medlemmar och vi har fått tillskott av lokala medlemsgrupper!

Idag var jag inbjuden till Svalöv för att hålla ett brandtal för våra medlemmar där. Jag blev otroligt glad när jag fick höra att Svalöv vill starta en medlemsgrupp och till och med kan tänka sig att ställa upp i kommunvalet!

Svalöv är en liten kommun på den skånska landsbygden där främlingsfientligheten är stark. Just därför tänker jag att behovet av en tydlig antirasistisk och feministisk representation är viktig! Så när jag pilade iväg tänkte jag för mig själv att det nog var ett modigt gäng med stor entusiasm som väntade på mig. Och mycket riktigt, det var en skön grupp och stämningen var på topp. Även om vissa uttryckte viss oro för att det kanske inte skulle bli så stor uppslutning, var alla förväntansfulla. Det dök upp nio personer till det konstituerande mötet, mer än tillräckligt.

Efter mitt lilla peptalk var det så dags att fatta beslut och enas kring om de ville bilda en lokal medlemsgrupp. Det hölls ett konstituerande möte och voilà, gott folk, vi har ett tillskott i Fi:are som representerar lokalt!

Efter mötet diskuterades det kring om de ville ställa upp i kommunfullmäktige och om det bland mötesdeltagarna fanns intresserade kandidater. Jag rös när alla presenterade sig och berättade om sina kompetenser. Jag satt mitt i bland fantastiskt kompetenta individer, vissa hade till och med gedigen erfarenhet av arbete inom kommunen!

Det var underbart att följa grupprocessen som gick från att se de personliga hinder som vi vanliga människor har, så som tidsbrist på grund av arbete och familj till ja fan, det här fixar vi! Samtalstonen var optimistisk och mot slutet diskuterade gruppen i sann Fi-anda, det vill säga som om att de redan satt i kommunfullmäktige!

Vi är många och blir ständigt fler!

Katerin Mendez mitt uppe i det feministiska genombrottet!

 

 

 

 

Det feministiska valåret har börjat!

Valkongress
FOTO: Camilla Rehnstrand
www.camillarehnstrand.com

Nu är jag hemma i Malmö igen. Det har varit en lång och intensiv feministisk helg! Alldeles underbart! Känner mig helt njutmattad och nöjd!

Det är svårt att känna något annat än att jag är en del av något stort och historiskt som är i görningen!

Vi växer så det knakar, nu är vi över 4000 medlemmar och vi har ett par tusen personer som sökt medlemskap i Fi. Det här är första gången i Fi:s historia som vi är så många.

I helgen skrev vi även historia när Soraya Post valdes in som vår toppkandidat till Europaparlamentet! Fattar ni hur stolt jag är över att representera ett parti som skickar en romsk kvinna till maktens rum i Europa, det ni!

Är stolt att få lov att representera det enda parti som faktiskt har mänskliga rättigheter som ideologisk utgångspunkt. Och jag är övertygade att fler och fler kommer att inse vidden av vår politiska ansats. Jag har valt att representera Feministiskt initiativ för att vi väljer att ”connect the dots”. Idag är det många partier som gör ansats att vara feministiska och detta är ju bra. Dessvärre har de ”feministiska” frågorna förpassats till respektive partis kvinnoförbund och drivs som ”kvinnofrågor”.

Vi i Fi är feminister OCH vi vägrar att förpassa mäns våld mot kvinnor, ojämställda löner, diskriminering i arbetsmarknaden, rasism, barn och ungas bristande rättigheter i samhället och andra former av förtryck till att vara begrepp som ska hanteras som vissa gruppers särintressen! Vi menar att dessa frågor är nationella angelägenheter, eftersom de berör en stor del av befolkningen och ska hanteras därefter.

Fi ser och belyser konsekvent det större sammanhanget och vi ser de etablerade partiernas handfallenhet inför det högmoderna samhällets utmaningar!

Det är min övertygelse att människor runt om i Sverige längtar efter en människovänlig politik som sätter andra värden i fokus än ekonomisk tillväxt och det är här vi i Feministiskt initiativ kommer in.

Vi är för en etisk och hållbar djurhållning, för att avveckla kärnkraft och fossila bränslen, vi är för en nedrustning av militärmakten, vi är för en statlig skola, vi är för jämställda löner, vi är för att göra Barnkonventionen till lag för att stärka barns rättigheter, vi är för att ge människor högre livskvalité genom arbetstidsförkortning, vi är för att hitta nya ekonomiska system som bygger på andra värden än ständig tillväxt, vi är för att tillvarata alla människors lika rättigheter, skyldigheter och ansvar genom hela livet!

För er som är intresserade av att veta mer kan ni klicka på länken till vårt partipolitiska dokument.

I år är det supervalår och Fi antar utmaningen!

Jag står  på valbar åttonde plats i riksdagslistan och vill tacka valberedningen och alla mina partikollegor för visat förtroende.

Är så stolt och glad över att få lov att representera Fi i valet 2014!

För ett jämställt Sverige 2014 och framåt!

Forza Fi!