Tag Archives: intersektionalitet

bild(2)

Feministiskt initiativ gjorde debut i Malmö Kommunfullmäktige

Idag var det så äntligen dags för Fi att göra entré i Malmö kommunfullmäktige som första parti med feminism som ideologi. Det var ett varmt välkomnande vi fick av fullmäktiges ordförande och vissa av våra nya kollegor. Media var nyfikna på oss och både jag och Linda Hiltmann intog talarstolen.

Fi framhöll att majoriteten förhandlat fram en ny organisation för kommunalråden där ett genomgripande feministiskt perspektiv saknas. Att generella skrivningar om att kommunalråden ska sträva efter ett jämställt och jämlikt Malmö inom sitt område lyser med sin frånvaro och det även saknas hänvisning till mänskliga rättigheter inom varje specifikt område. Vi belyste att frånvaron av en tydlig målformulering riskerar att göra uppdragen godtyckliga, det vill säga att jämlikhet bara eftersträvas om kommunalrådet och beredningen vill eller kommer ihåg att göra detta.

Vi ställde oss också tveksamma till att området jämställdhet inte står självständigt utan delas med folkhälsa. Det samma gäller området anti-diskriminering som delas med kultur. Malmö kommun står inför stora utmaningar. Malmökommissionens rapport påvisar att vi har en kraftigt segregerad stad, vilket ger utslag i bostads- och arbetsmarknaden samt skola. För att möta Malmös behov behöver vi därför skapa utrymme för kommunalråd som fokuserar på sitt område. Att klumpa ihop kultur med antidiskriminering eller jämställdhet med folkhälsa riskerar att medverka till att fokus förskjuts och att kommunalråden tvingas kompromissa med prioriteringar. Lika självklart som att finans eller skola är egna politiska områden tordes det vara att jämställdhet och antidiskriminering också påkallar särskild uppmärksamhet, i synnerhet i en stad som demografiskt ser ut som Malmö.

Fi anser att mot den kunskap som idag finns tack vare Malmökommissionen borde majoriteten tagit fram en ny organisationen som bättre matchar de utmaningar vi står inför.

Fi uttryckte sin entusiasm över att det nu finns ett kommunalråd som har i sitt uppdrag att verka för mänskliga rättigheter. Men passade samtidigt på att problematisera att det är ett område som kräver en översyn och övergripande ansvar. För detta hade Malmö behövt ett kommunalråd med ett samordnande ansvar för mänskliga rättigheter. Detta gäller i synnerhet för att stödja finansberedningens mandat över ”viktiga ärenden av strategisk och övergripande natur” och att dessa ska genomsyras av ett MR-perspektiv.

När kommunalråd skulle väljas kritiserade Fi att SD får ett eget kommunalråd. Med bibehållen respekt för minoritetsskyddet för små partier efterlyste vi en gemensam hållning kring hur vi bemöter SD i vårt parlament. Ordförande avbröt Fi då vi endast skulle presentera förslag på kommunalråd på den punkten – men vår reservation angående SD:s kommunalrådspost protokollfördes.

Socialdemokraterna kom efter mötet fram och beklagade sig över att vi ”sågat” deras organisation, som de själva uttryckte det. Vi fick information om att vissa av deras ledamöter i kommunfullmäktige efter detta ställt sig tveksamma till att bereda oss insynsplatser, eftersom detta skulle innebära att en av deras egna fick en plats mindre. Men de skulle diskutera vidare. Vi vidhöll att vår avsikt är att tillföra den dimension som vi idag ser saknas och att behovet av detta är uppenbart. Förhandlingarna fortsätter. Oavsett vilket kommer vi fortsätta ha fokus på och presentera hur en tydlig feministisk och antirasistisk politik ser ut i praktiken, då detta är det mandatet vi fått av våra väljare!

 

Calle

Feminism i Sverige

Under veckan som varit har Feministiskt initiativ i Lund anordnat en feministveckan som förspel och pepp inför den Internationella Kvinnodagen den 8:e mars.

De har bland annat anordnat filmvisning och olika  feministiska seminarier och workshops.

Själv var jag inbjuden att föreläsa kring feminism och makt utifrån temat tillgänglighet. Det var en skara på 15 personer som kom till kvällens föreläsning. Publiken var ung, engagerad och könsfördelningen utifrån biologiskt kön var 50/50.

Jag började min föreläsning med en väldigt provocerande radiointervju med Paolo Robert, där han svarar på Hanna Dahls fråga ”Hur ställer du dig till feminism?”

I intervjun väljer han att beskriva abstrakta queerteorier och teorier för hur kön konstrueras, som motiv för att ta avstånd från feminismen. Jag lyfter Paolo Roberto eftersom jag håller med honom om att den offentliga debatten kring feminismen i Sverige länge ”ägts” av en vit akademisk medelklass och i att den kräver en viss akademisk förförståelse och ett visst språk.

Jag vill lyfta vikten av att vi pratar om feminism på ren svenska.

Utifrån temat tillgänglighet vill jag uppmana alla att utifrån sig själv fundera över hur en för fram sitt feministiska budskap och vilka en når med sättet en för fram den på. Ibland kan det känns lite skönt för självkänslan att raljera, men ska det ske på bekostnad av att en alienerar den man vill ”frälsa”?

Jag sprider detta för att en av mina allra käraste vänner, Magda bad mig att prata om dessa saker på ett sätt som hon kunde förstå. Magda är polsk, hon är lärare och mycket intelligent. Och om patriarkatet, könsnormer och maktstrukturer är för jobbiga för henne att ta in, fast hon gärna vill förstå så får jag anpassa mig till detta. Det är den här tillgängligheten jag är ute efter, en tillgänglighet som möjliggör inkludering.

Vidare tittade vi på våra förtroendevalda, hur representationen i Sverige ser ut och hur representativ den egentligen är. Vi diskuterade vad det innebär att vara politiker och vad en politiker egentligen är. Vi lyfte även temat makt i relation till begreppen demokrati och intersektionalitet.

För mig var själva formatet nytt och det var en intressant utmaning att hålla i en hel föreläsning.

Jag tackar Fi Lund för deras fantastiskt insats, att bjuda på en hel feministisk vecka och för att jag fick vara en del av den.