Tag Archives: jämställdhet

feminist-symbol-pink

Med hjärtat till vänster

Igår gick Vänsterpartiet i Malmö ut med att S och Mp i Malmö kommer att låta bli att fullt ut uppväga för höjda pris- och lönekostnader i budgeten, det rör sig om 100- 180 miljoner kronor. Detta kommer att slå hårdast mot de verksamheter som redan i dag går på knäna. Vänsterpartiet hävdar vidare att S och Mp hotat med att exkludera V från budgetsamarbetet om dessa inte ställer sig bakom detta förslag, något som såväl S som Mp förnekar.

I själva verket har Vänsterpartiet inget annat val än att gå ut och fördöma S och Mp:s budget, i varje fall om de om de vill behålla trovärdigheten bland sina väljare. Både Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet gjorde ett fenomenalt val 2014, detta om något visar att Malmö är intresserad av att bedriva en feministisk och antirasistisk omfördelningspolitik. Manifestationen som arrangerades den 8:e mars i år i Malmö gick under parollen ”Dags för en feministisk omfördelningspolitik” och ja, det är verkligen på tiden, men den styrande majoriteten verkar inte vara redo för detta – 2015 heller!

Om socialdemokraterna verkligen menat allvar med att börja implementera en feministisk omfördelningspolitik skulle Katrin Stjenfeldt-Jammeh (S) kommunstyrelsens ordförande varit mindre snabb igår med att förklara samarbetet som avslutat, istället för havererat. Hur ska en annars tolka att hon redan vid första intervjun med Sydsvenskan efter Vänsterpartiets utspel säger att det hela är ganska odramatiskt – då S och Mp enligt henne kan leda Malmö – utan Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet gick alltså hårt ut i media och fördömde S och Mp:s budgetlogik – med all rätta. Men deras offensiv gav inte önskat resultat. Socialdemokraterna med Katrin Stjernfelt- Jammeh i spetsen, tog opportunistiskt vara på tillfället att skaka av sig Vänsterpartiet. Karolina Skog (Mp) i sin tur låter oss förstå att Mp öppnar ett fönster där S stängt igen dörren.

Personligen undrar jag hur Vänsterpartiet tänkte här, har de inte haft på känn att S inte skulle låta sig pressas, att de hellre klippte banden med V än mötte dem i deras krav? En eloge till Vänsterpartiet för att de offentliggjort S osunda maktutövande. Som jag har kommit att se det använder sig Socialdemokraterna av Mp och V som rådgivande i den styrande majoriteten, vilka som egentligen styr och hur är väl ganska tydligt vid det här laget! Miljöpartiet och Vänsterpartiet bidrar med sin spetskompetens, kunskap som inte är en självklarhet i den socialdemokratiska rörelsen, idag.

Detta bidrar till min oro för Malmö. Feministiskt initiativ kanske inte välkomnades med öppen famn av Vänsterpartiet i Malmö, vilket kan bero på förlegade patriarkala kvarlevor inom partiet där dominans och konkurrens har en framträdande roll, vad vet jag. Men V innehar viktiga poster, viktiga rent strategiskt för att bygga ut välfärden och jämställdheten och kan inte Fi sitta på dessa poster, har i alla fall jag varit trygg med att V hållit fortet, med ett vakande öga från Fi, så klart.

Med tanke på dessa viktiga poster blev jag förvånad över att de 100 miljonerna som S och Mp vägrar se som dränerande för vår gemensamma välfärd, var anledning nog för att V skulle överge samarbetet. Det här måste ha varit droppen som fick bägaren att rinna över, jag har haft på känn att Vänsterpartiet skulle komma att bryta sig loss, att det skulle ske så snart hade jag dock aldrig kunna föreställa mig. I skrivande stund har V lämnat sin dörr på glänt, vad S gör av den öppningen återstår att se. Hur det framtida samarbetet mellan S och V kommer att se ut med tanke på hur infekterat läget idag är, kommer tiden att få utvisa.

Det är viktigt att vi har en stark och enad feministisk och antirasistisk rörelse för att bringa hållbara förändringar i Malmös haltande struktur. Det går inte att blunda för Socialdemokraternas politiska misslyckande i Malmö. Vi lever i en hårt segregerad stad. Klyftorna ökar och det är inte bara en svindlande stor andel av våra invånare som är ”bidragsberoende” med tanke på att en stor del av  Malmös ekonomi bygger på utjämningsbidrag och statlig subventioner.

Feministiskt initiativs strå till stacken är en tydlig feministisk och antirasistisk politik som bygger på solidaritet och hållbarhet. Politik som inte bara synliggör diskriminering och ojämställdhet – utan också erbjuder lösningar för att en feministisk omfördelningspolitik skall bli verklighet. Vi vill se tydliga satsningar på en omfördelningspolitik som riktar insatser på att skapa en diskrimineringsfri arbets- och bostadsmarknad, satsningar på jämställda löner, rejäla satsningar för att stoppa våldet på våra gator och i våra hem och satsningar på en likvärdig skola i Malmö.

För att kunna förverkliga detta är vi inte främmande för att höja skatten, vilket vi påvisade redan under förra budgeten som lades i november, 2014. Tillskillnad från den då styrande majoritetens förslag på en skattehöjning på 30 öre, la Fi ett förslag på höja skatten med ytterligare 70 öre dvs en krona per intjänad 100-lapp.

Feministiskt initiativ ser välfärden som ett verktyg för att skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle, där alla får färdas väl – genom hela livet. I Malmö lyfter vi våra hjärtefrågor med mod, beslutsamhet och djärvhet  i opposition - som precis som hjärtat sitter till vänster.

 

Fi

Feminism med barnets bästa i fokus

Helena Granström skriver i Sydsvenskan ”att vara lyhörd inför sitt barns behov ses som ett feministiskt misslyckande” och att ”det är dags att tänka om”. Granström, det är aldrig moderskapets premisser eller den trygga anknytningens centrala roll i skapandet av trygga individer som den feministiska rörelsen som jag representerar ifrågasätter eller vill underminerar. Fi vill att barn har rätt till och ska få ha en trygg anknytning till båda sina föräldrar. Denna rätt inbegriper även att ha nära tillgång till fler betydelsefulla vuxna under sin uppväxt.

Ur ett anknytningsperspektiv vet vi idag att barn med stor framgång kan knyta an till mer än en person, men att det finns en hierarki i anknytningen. Detta betyder inte att barnet känner sig otryggare med de andra anknytningspersonerna, bara att den favoriserat en lite mer. Heller är vi inte främmande för den biologiska process som är närvarande under amningens första tid. Bland annat innebär den en ökad produktion av hormonet Oxytocin, en anknytningshormon, som intressant nog bland annat bidrar till att hjälpa mamman att knyta an till sitt barn. Men även andra kan skapa en trygg anknytning med barnet genom att flaskmata barnet. Där hud mot hud kontakt visat sig gynna anknytningen och samspelet mellan barnet, föräldrarna eller annan betydelsefull vuxen. Genom att beröra barnet under matningen frisätts även Oxytocin. Det finns alltså möjligheter att utöka ett barns anknytningspersoner, något som berikar barnets tillvaro. Detta får mig att ifrågasätta Granströms argument om att ”barnets täta, och exklusiva, anknytning till sin mamma” är ”patriarkatets navel”, snarare vill jag påstå att det är den skeva och begränsande könsrollsuppdelningen som utgör den.

Jag känner heller inte igen mig i Granströms påstående om att barnperspektiv lyser med sin frånvaro i den feministiska debatten. Snarare tvärtom, Feministiskt initiativ har en hel del reformer som ämnar skapa bättre förutsättningar för vuxna att tillgodose barnets bästa och den inkluderar fler familjekonstellationer än den som idag ligger till grund för svensk familjepolitik.

Bland annat verkar vi för en generell arbetstidsförkortning för att ge föräldrar och barn möjlighet till mer tid tillsammans och en mindre stressad vardag. Vi anser även att resurser bör avsättas för att öka tillgången på gemensamma lösningar för hushållstjänster för att skapa en jämnare fördelning av det obetalda arbetet och mer tid över för barnen. Trots att dagens föräldraförsäkring är individuell och möjlig att dela, tas 83% av all föräldraledighet ut av mammorna. Detta beror på invanda mönster, förlegade attityder och myter, så som de Granström själv reproducerar i sin artikel om att mamman exklusivt, av naturen getts bättre förutsättningar att ta hand om barn. Fi vill att en individualiserad föräldraförsäkring ska införas så att barn får chans att knyta an till fler vuxna under sin uppväxt. Vi vill verka för ett samhälle som uppvärderar och möjliggör mångfald i levnadssätt, som bryter kärnfamiljens isolering och bjuder in fler vuxna att ta sig an barnen. Detta innebär bland annat att möjliggöra för fler än två personer att erkännas som vårdnadshavare för ett barn. Samtidigt som stora satsningar behöver göras inom förskola med mindre barngrupper och större personaltäthet. Granström, en trovärdig feministisk politik och ett välfärdssamhälle värt namnet fokuserar på barnen och deras bästa. Att utgå från barnets perspektiv istället för de vuxnas behov- öppnar för nya lösningar som sätter barnets bästa i centrum.

 

 

Det feministiska valåret har börjat!

Valkongress
FOTO: Camilla Rehnstrand
www.camillarehnstrand.com

Nu är jag hemma i Malmö igen. Det har varit en lång och intensiv feministisk helg! Alldeles underbart! Känner mig helt njutmattad och nöjd!

Det är svårt att känna något annat än att jag är en del av något stort och historiskt som är i görningen!

Vi växer så det knakar, nu är vi över 4000 medlemmar och vi har ett par tusen personer som sökt medlemskap i Fi. Det här är första gången i Fi:s historia som vi är så många.

I helgen skrev vi även historia när Soraya Post valdes in som vår toppkandidat till Europaparlamentet! Fattar ni hur stolt jag är över att representera ett parti som skickar en romsk kvinna till maktens rum i Europa, det ni!

Är stolt att få lov att representera det enda parti som faktiskt har mänskliga rättigheter som ideologisk utgångspunkt. Och jag är övertygade att fler och fler kommer att inse vidden av vår politiska ansats. Jag har valt att representera Feministiskt initiativ för att vi väljer att ”connect the dots”. Idag är det många partier som gör ansats att vara feministiska och detta är ju bra. Dessvärre har de ”feministiska” frågorna förpassats till respektive partis kvinnoförbund och drivs som ”kvinnofrågor”.

Vi i Fi är feminister OCH vi vägrar att förpassa mäns våld mot kvinnor, ojämställda löner, diskriminering i arbetsmarknaden, rasism, barn och ungas bristande rättigheter i samhället och andra former av förtryck till att vara begrepp som ska hanteras som vissa gruppers särintressen! Vi menar att dessa frågor är nationella angelägenheter, eftersom de berör en stor del av befolkningen och ska hanteras därefter.

Fi ser och belyser konsekvent det större sammanhanget och vi ser de etablerade partiernas handfallenhet inför det högmoderna samhällets utmaningar!

Det är min övertygelse att människor runt om i Sverige längtar efter en människovänlig politik som sätter andra värden i fokus än ekonomisk tillväxt och det är här vi i Feministiskt initiativ kommer in.

Vi är för en etisk och hållbar djurhållning, för att avveckla kärnkraft och fossila bränslen, vi är för en nedrustning av militärmakten, vi är för en statlig skola, vi är för jämställda löner, vi är för att göra Barnkonventionen till lag för att stärka barns rättigheter, vi är för att ge människor högre livskvalité genom arbetstidsförkortning, vi är för att hitta nya ekonomiska system som bygger på andra värden än ständig tillväxt, vi är för att tillvarata alla människors lika rättigheter, skyldigheter och ansvar genom hela livet!

För er som är intresserade av att veta mer kan ni klicka på länken till vårt partipolitiska dokument.

I år är det supervalår och Fi antar utmaningen!

Jag står  på valbar åttonde plats i riksdagslistan och vill tacka valberedningen och alla mina partikollegor för visat förtroende.

Är så stolt och glad över att få lov att representera Fi i valet 2014!

För ett jämställt Sverige 2014 och framåt!

Forza Fi!