Tag Archives: rätten till abort

Manifestation i Malmö för rätten till fri abort

stodabortratten

Idag hölls det manifestationer och demonstrationer runt om i Europa för att stödja spanska kvinnor i deras protester för rätten till fri abort!  Även i centrala Malmö samlades människor för att visa sitt stöd. Spaniens regering vill begränsa aborträtten och endast låta våldtagna kvinnor få göra laglig abort. Vi ville visa de spanska kvinnorna vårt stöd till dem och deras rättighet att fatta beslut över sina egna kroppar.

I manifestation höll jag, Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S) och jämställdhetskommunalrådet i Malmö, Marina Skrak (V) tal.

Här är mitt tal:

Vi står samlade här idag för att Europa befinner sig i kris! Inte den ekonomiska kris som så ofta figurerar i medierna utan en kris som rör andra värden. Den jag pratar om handlar om mänskliga rättigheter och demokratin.

När kvinnor i Spanien och runt om i Europa idag går ut och demonstrerar mot det lagförslag som vill förbjuda kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar, ser jag en kris för mänskliga rättigheter och ett hot mot demokratin.

Det här är ingen isolerad kvinnofråga, förslaget måste sättas i ett större sammanhang. Det är en europeiska säkerhetsfråga och berör även de inskränkningar som vi ser runt om i Europa rörande demokrati och rätten att demonstrera, till exempel.

2010 fick spanska kvinnor rätten till fri abort. En grundläggande mänsklig rättighet som den högerkonservativa regeringen i Spanien nu vill ta tillbaka. Europa befinner sig i kris!

Europa befinner sig i kris därför att vi har en hälsokommissionär som är öppen abortmotståndare och vill utvidga abortförbudet. Samtidigt som världshälsoorganisationen påvisar att över 47.000 kvinnor årligen dör på grunda av komplikationer kopplade till illegala aborter!

När EU-utskottet ”kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor” la fram sin resolution för att göra rätten till fri abort, till en EU-rättighet som skulle innebära att alla medlemsstaterna garanterade sin medborgare tillgång till aborttjänster av hög kvalitet, som en grundläggande mänsklig rättighet och en hälsofråga, blev de inte bara nedröstade utan också utbuade i Europaparlamentet. Europa befinner sig i kris!

Vi står här idag för att visa spanska kvinnor och kvinnor runt om i Europa vårt stöd.

Sverige skall aktivt verka för att rätten till fri abort blir en EU-rättighet! Tills detta blir ett faktum, ska vi erbjuda kvinnor i Polen, Irland och Malta där abort idag är förbjuden denna service. Vi skall erbjuda kvinnor lättillgänglig information på deras modersmål om att de är välkomna till Sverige för att få utöva rätten till fri abort under trygga och säkra former. Att inte göra det är ett svek mot europeiska kvinnor som inte har denna rättighet.

Vi är samlade här idag för att självklarheten att kvinnor själva bestämmer över sina kroppar- inte är en självklarhet i Europa 2014!

Vi är samlade här idag för att ta tillbaka makten dit den hör hemma, hos folket!

Vi är här för att säkerställa kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar!

Nunca mas!

Demo 1 feb 2014

Feministiskt initiativ får 1575 nya medlemmar på 3 dagar!

rasisterna

Jag har sagt det förr och jag säger det igen!

Supervalåret 2014 skrivs det feministisk historia i Sverige!

På tre dagar har vi i Feministiskt initativ fått en enorm tillströmning nya medlemmar.

Jag blev intervjuad av Radio P4 Malmöhus, de undrade vad jag tänkte detta berodde på.

Jag tänker att det är en hel del olika faktorer som samverkar.

Dels tänker jag att händelserna i Kärrtorp som ledde till den massiva antirasistiska demonstration där över 16.000 person slöt upp är en del rörelsen. Med tanke på att vi har ett rasistiskt parti i riksdagen har det blivit en parlamentarisk angelägenhet att få ut rasisterna!

Antirasismen är en fråga där vi i Fi är väldigt tydliga med vår avsikter!

En av våra paroller är ju faktiskt ”Ut med rasisterna och in med feministerna”!

Den senaste tidens våldtäktsdomar kan tänkas vara ytterligare en faktor.

Kvinnors rätt till sin kroppsliga integritet har väldigt tydligt underminerats i och med dessa domar. Detta påkallar allmänhetens uppmärksamhet. Domarna står ju för något! När ett nej, som av gärningsmannen uppfattats som ett nej men tolkats som ett Ja, visar rätt tydligt vem som äger tolkningsföreträde i frågan.

I synnerhet när argumentet dessutom håller vid rättslig prövning.

Detta anser i alla fall jag är en ganska kraftig signal till oss alla om att något är väldigt fel i systemet.

Vad detta sen beror på och hur lösningen skall se ut är nästa steg i processen. I den analysen hoppas jag att feminismen kommer att få spela en framträdande roll.

Abortmotståndarnas frammarsch i Europa är ytterligare en faktor som sätter kvinnors självbestämmande över sina kroppar ur spel. Tendenserna vi ser är ett nederlag för feminismen och kvinnorättsfrågor och en tänkbar anledning till att människor börjar mobilisera sig.

Det är inte längre vissa gruppers önsketänkande utan konkreta parlamentariska förslag! det är skarpt läge!

Belinda Olssons Fittstim – Min kamp har ju verkligen rört om i den feministiska grytan. Programmet upprörde många, redan INNAN sändning!

Det verkar som Belindas självrannsakan provocerade fram ett konkret, personligt ställningstagande hos tittare runt om i landet.

Jag tänker att många med mig är trötta på att våra förtroendevalda blundar för de orättvisorna som möter många av oss i dagens Sverige. Att sätta på sig de feministiska glasögonen är att ställa in skärpan och se de orättvisor som idag manifesterar sig och kräva verkliga lösningar dvs andra lösningar än de vi hitintills tillämpat, eftersom de uppenbarligen ej längre fungerar. Om de ens någonsin gjort det vill säga! Runt om i Sverige mobiliserar sig människor, människor som vill att de mänskliga rättigheterna skall respekteras och efterlevas i Sverige. Människor som säger att ”Det får vara nog nu!”