Tag: vad vill Fi.

Sverige är bäst i världen – Därför behövs Fi i den svenska politiken!

Sverige fortsätter leva insvept i illusionen om att vi är bäst i världen, att strukturell rasism är en chimär och