Ingen modefluga


Skrev en replik på en synnerligen verklighetsfrånvänd debattartikel I Expressen, författad av Carolin Dahlman, som titulerar sig själv som liberal debattör. På grund av att min replik endast fick vara 1600 tecken var jag tvungen att korta ner den. Därför jag publicerar jag den här i sin helhet:

Med ett illa dolt förakt och svepande formuleringar som ”hipsterval”, ”ytterlighetspartier” och ”skrattyoga” lyckas Carolin Dahlman skriva, i princip, en hel text utan faktamässig underbyggnad. Detta gör det lite svårt att ta henne på allvar.

Tillskillnad från Carolin, menar jag att de flesta av oss inser det kritiska läge som inte bara Sverige utan hela världen faktiskt befinner sig i. Vi har ett överhängande klimathot som vi måste få bukt med. Likaså tvingas mänskliga rättigheter underordna sig ekonomiska intressen, istället för tvärt om. Lyckligtvis blir alltfler medvetna om att den politik som förs i dag är kortsiktig, förlegad och verklighetsfrånvänd, i relation till den verklighet och de utmaningar vi står inför.

Vi i Feministiskt initiativ anser att det krävs en ny syn på hållbarhet. En syn som måste inkludera såväl människor som ekonomi och ekologi. Ska vi prata om ekonomi och statsfinanser i dagens Sverige krävs det en helhetssyn och en konsekvensanalys, där hållbarhet blir ett begrepp att ta med i beräkningen.

För att ta ett exempel: regeringens jobbskatteavdrag kostar runt 70 miljarder om året,har lett till att vissa grupper har fått en ökning av den disponibla inkomsten, där den rikaste tiondelen har fått mycket mer än oss andra. Samtidigt har andra grupper fått det betydligt sämre. Enligt SCB har sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer fått det sämre ekonomiskt i dag än 2006. En OECD-rapport från 2013 slår larm om att andelen fattiga i Sverige mer än fördubblats mellan 1995 – 2010. Idag finns det kunskap om konsekvenserna av den skeva omfördelningspolitik som förs. Något bland andra Bo Burström, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutets, uppmärksammat. Han framhåller att utbildning, inkomst och arbetslöshet påverkar vår hälsa och därmed också hur länge vi lever. Att skillnaderna mellan rika och fattiga områden i Sverige är påtagliga. Det räcker att sätta sig och åka längs en av Stockholms tunnelbanelinjer för att se det. Tydligt.

 En SIFO-undersökning från maj i år visar att 70 procent av Sveriges befolkning kan tänka sig att betala mer i skatt för att göra livet bättre för de som drabbats hårdast av Alliansens ekonomiska politik. Därför menar jag att det är verklighetsfrånvänt att ifrågasätta hur Feministiskt initiativs förslag ska finansieras. En tydlig omfördelningspolitik är nödvändig och vi har råd att höja skatterna och införa miljöskatter för att skapa bättre förutsättningar. Miljön tjänar på det och människor tjänar på det, i det långa – hållbara loppet.

Vi som arbetar inom vård, omsorg och skola har alla upplevt konsekvenserna av oförmågan att fatta långsiktiga och hållbara beslut i offentlig verksamhet.

Vårdförbundet rapporterade att region Skåne år 2009, trots personalbrist, beordrade in övertid för 79 miljoner, motsvarande 188 nya heltidstjänster. Kostnaderna för sjukersättning på grund av utmattningssymtom oräknade.  New public management leder till kostsamma och kortsiktiga lösningar, den mest ogynnsamma av kombinationer om man vill ha en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Idag är det arbetsgivarens marknad. Med en arbetslöshet på åtta procent kan arbetsgivare verka för en ”flexiblare arbetsmarknad”, det vill säga riva upp LAS och säga upp anställda, för att sedan anställa dem genom ett bemanningsföretag. De krafter som profiterar på prekariatet har fått ett alltför stort inflytande i samhället. Fi ska därför bland annat verka för vikariepooler där arbetsgivare tillsvidareanställer arbetskraft för att lösa verksamhetens personalbehov. I dag behövs det mer än någonsin en politik vågar ändra färdriktning och sätta andra värden än de ekonomiska högst på den politiska agendan.

Oavsett privilegier ser alltfler människor behovet av att rösta för att ändra färdriktning – för människans och för miljöns skull!

Det här är allvarliga frågor, Dahlman, som föga går att avfärda som en modefluga.

Tags: , , , , , , , , ,