Sverige + Saudiarabien= SANT

Amnesty international försöker just nu få den palestinske poeten Ashraf Fayadh som hålls fängslad i Saudiarabien skonad från sitt dödsstraff!Länken jag delar handlar om lägesrapporten i Saudiarabien. – Särskild anti-terrordomstol som utdömer dödsstraff. OBS: ny lag likställer kritik mot regeringen och andra fredliga aktiviteter med terrorism.- Tortyr av fångar är vanligt förekommande.

-Domstolar dömer åtalade personer efter “erkännanden” som tvingats fram genom tortyr. Flertalet av dem döms till spöstraff.

-Kvinnor drabbas av diskriminering i såväl lagstiftning som praxis, och skyddas inte tillräckligt mot sexuellt och annat våld – trots att en ny lag kriminaliserar våld i hemmet.

-Myndigheterna använde dödsstraffet i stor omfattning och dussintals offentliga avrättningar utfördes.

Det inns inte en chans i världen att Sverige kan låtsas som att vi inte känner till läget i Saudiarabien. Så sent som i mars i år skapade vår utrikesminister Margot Wallström rubriker då hennes tal inför Arabförbundet i Kairo stoppades. Anledningen var att Saudiarabien blivit kränkta av att Wallström valt att synliggöra landets brist på demokrati och mänskliga rättigheter.
Relationerna mellan Saudiarabien och Sverige blev anspända.

Då var vi många som hoppades på att detta skulle vara början till ett nytt förhållningssätt gentemot saudierna. Början till avvecklingen av den minst sagt tvivelaktiga affärsförbindelsen nationerna emellan. Sverige som länge advocerat fred, säkerhet och mänskliga rättigheter inför världen men i praktiken upprätthåller konflikter, instabilitet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna hade här en ypperlig chans att ta steget mot ett tillfrisknande. Ett steg mot att sluta sälja vapen till diktaturer.

Men icke!

Svenskt näringsliv vände sig till regeringen och uttrycket stor oro över konsekvenserna som Margot Wallströms utspel haft för deras tvivelaktiga affärsförbindelser. Så efter påtryckningar från Svenskt näringsliv agerar vår så kallade feministiska regerings Näringsdepartement enligt följande:

– Oktober 2015 upprättades ett nytt affärsråd mellan Sverige och Saudiarabien. (“Näringsdepartementet närvarar när ett affärsråd med Saudiarabien upprättas” Regeringen.se 6/10 2015)

– Delegationen ledd av Näringsdepartamentet åkte ner för att “tina upp” förbindelserna bestod av 27 företagsledare från bl.a. ABB, Atlas Copco, Diaverum, EF Education, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Sweco, Tetra Pak och Volvo Bus. Däribland Dennis Jönsson (Tetra Pak), Marcus Wallenberg (SEB), Peje Emilsson (Kunskapsskolan).

– Syftet är att rådet ytterligare ska stärka relationerna efter den diplomatiska krisen tidigare i år. “Det här är ett sätt att fördjupa affärsrelationerna mellan saudiskt och svenskt näringsliv”, Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. (SVENSK-SAUDISKT AFFÄRSRÅD UPPRÄTTAT chamber.se 6/10 2015)

– Vi tror att handel mellan länder skapar större ömsesidig förståelse för olika kulturer och styrelseskick. Affärsrådet kan vara en sådan positiv plattform för dialog, säger SEB:s ordförande Marcus Wallenberg. (SVENSK-SAUDISKT AFFÄRSRÅD UPPRÄTTAT. Chamber.se 6/10 2015).

Marcus Wallenberg VD för SEB svamlar om “större förståelse för olika kulturer och styrelseskick”, så cyniskt!

Det här är endast möjligt i en värld där ekonomiska intressen är överordnade mänskliga rättigheter!

Människor som upprörs över regeringens beslut om TUT, ovetenskapliga åldersbestämmande av barn måste se hur dessa beslut hänger samman med en hel drös andra INHUMANA beslut.

Den nuvarande så kallade feministiska regeringen drar vanära över feminismen. Jag vill bestämt be er sluta kalla er själva för feminister, ni är och förblir exploaterande patriarkala kapitalister som är beroende av över- och underordning av människor för att kunna fortsätta härska!
# inteminregering

Tags: , , , ,