8 mars -Idag påminner vi varandra om att en annan värld inte bara är möjlig, hon är redan här, och det är vi som när henne!


Idag samlades vi på Gustav Adolfs Torg i Malmö för att uppmärksamma internationella kvinnodagen under parollen Rätt att leva inte bara överleva.

Jag blir alltid lika entusiasmerad när feminister förenar sig och manifesterar, så även idag!

tack alla som kom och visade att vi är många!

 

Här mitt tal dagen till ära:

 

Överallt i världen finns vi

Kvinnor som vägrar förlika oss med den sociala ordning som omger oss

Den samma som inskränker vår rätt att leva

Som fria, självständiga och autonoma individer

 

Överallt i världen finns vi

Kvinnor som varje dag kämpar

för våra egna och andras rättigheter, friheter och möjligheter

Pionjärer, Förebilder, Hjältinnor,

Som trots att – ändå…

otröttligt kämpar på

mot det lågintensiva, osynliga, genomgripande våld i vår vardag

som inskränker på vår rätt att leva, förpassar oss till att överleva

och vilar på maskulin dominans och vit överhet

 

I alla samhällsskikt kämpar vi

Oavsett klass, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionalitet

Når patriarkatet och dess yttringar oss

Ett faktum metoo synliggjorde

Den feministiska rörelsen

måste därför få vara

bred och mångfasetterad

den måste tillåtas gå emot den patriarkala idéen

Om dominans och konkurrens

vi sitter alla i samma båt

ingen av oss kan göra allt

men alla kan vi göra något

därför omhuldar feminismen

Antimilitarism och fredsaktivism

HBTQI-A -rörelsen

Miljöaktivism

Djur rätt

Antirasism

Antikolonialism

ALLA typer av förtryck och våld hänger samman

Därför är ingen av oss fri förrän alla är fria

 

Vad motiverar dig?

Min kamp driver jag med passion och övertygelse

om värdig jordbunden existens

mot kapitalism, kolonialism, sexism och rasism

och alla andra människofientliga ismer och förtryck

För rätten att leva i en värld präglad

av respekt för alla människors lika värde

och hänsyn till Moder jord

 

Den 8 mars samlas vi också

I åminnelse av alla dom

som kom innan oss

vars mod, beslutsamhet och uppoffringar – inspirerar

det är deras outtröttliga kamp

som med blod, svett och tårar

utmanade dåtidens rådande samhällsordning

som vår kamp idag bottnar i

Det är deras livsverk vi är här att förvalta

aldrig låta falla i glömska

Och utveckla vidare

 

Vår kamp är inte en första, andra eller tredje våg –

Som sköljer över och sen drar sig tillbaka

Den feministiska kampen är

Och förblir konstant

Till dess att grundläggande mänskliga rättigheter – efterlevs

 

Överallt i världen finns vi

Kvinnor som vägrar förlika oss med den sociala ordning som omger oss

Den samma som inskränker vår rätt att leva

Som fria, självständiga och autonoma individer

 

Den 8 mars handlar om att påminna oss

om den breda och kraftfulla rörelse vi är

samla alla dom som driver den feministiska kampen med oss

och alla dom som vill förena sig i vår kamp

 

Denna dag uppmärksammar vi

För att hämta kraft, mod och inspiration

i insikten att vi är många och vi finns överallt

att när solen går ner över oss, ser en ny feministisk dag

gryningen nån annanstans på vår jord

 

Idag påminner vi varandra om att en annan värld inte bara är möjlig

Hon är redan här, och det är vi som när henne

Idag påminner vi varandra om att vi

tillsammans kommer lämna världen

en bättre plats för de som kommer efter oss,

precis som de som kom innan gjort för oss!

Idag påminner vi varandra om att vi är många och att Kampen fortsätter!